Akadémia archív

Prehľad všetkých služieb Akadémie pre KKP - Inkubátory, Akcelerátory, Laby aj Podporné a predajné programy. Ďakujeme, že sa zúčastňujete našich aktivít.
5. 10. - 11. 10. 2022
Výzva ukončená
#HUlab
#produkcia

Produkcia živých podujatí pre NEPODNIKATEĽOV

#HUlab
#produkcia
5. 10. - 11. 10. 2022
Výzva ukončená
#HUlab
#produkcia

Produkcia živých podujatí pre PRÁVNICKÉ OSOBY

#HUlab
#produkcia
5. 10. - 11. 10. 2022
Výzva ukončená
#HUlab
#produkcia

Produkcia živých podujatí pre SLOBODNÉ POVOLANIA

#HUlab
#produkcia
5. 10. - 11. 10. 2022
Výzva ukončená
#HUlab
#produkcia

Produkcia živých podujatí pre SZČO

#HUlab
#produkcia
21. 10. - 10. 11. 2022
Výzva ukončená
#ideaIK
#kreatívnepodnikanie
Inkubator-podnikatelskeho-konceptu-IDEA

IDEA – Inkubátor konceptu podnikania

Finančná spoluúčasť uchádzača: 25 €
#ideaIK
#kreatívnepodnikanie
21. 10. - 10. 11. 2022
Výzva ukončená
#planIK
#kreatívnepodnikanie
inkubator-podnikatelskeho-planu-PLAN

PLAN – Inkubátor podnikateľského plánu // aktuálna cena 0 EUR k 10. 11. 2022

#planIK
#kreatívnepodnikanie
21. 10. - 14. 11. 2022
Výzva ukončená
#startAK
#kreatívnepodnikanie
akcelerator-podnikatelskeho-planu-quick-start

QUICK START – Akcelerátor podnikateľského plánu pre PRÁVNICKÉ OSOBY // aktuálna cena 0 EUR k 14.11.2022

#startAK
#kreatívnepodnikanie
21. 10. - 14. 11. 2022
Výzva ukončená
#startAK
#kreatívnepodnikanie
akcelerator-podnikatelskeho-planu-quick-start

QUICK START – Akcelerátor podnikateľského plánu pre SLOBODNÉ POVOLANIA // aktuálna cena 0 EUR k 14.11.2022

#startAK
#kreatívnepodnikanie
21. 10. - 14. 11. 2022
Výzva ukončená
#startAK
#kreatívnepodnikanie
akcelerator-podnikatelskeho-planu-quick-start

QUICK START – Akcelerátor podnikateľského plánu pre SZČO // aktuálna cena 0 EUR k 14.11.2022

#startAK
#kreatívnepodnikanie
21. 10. - 3. 11. 2022
Výzva ukončená
#textil
#RElab
LAB-stencil-linoryt-sieťotlač

Stencil, linoryt, sieťotlač pre NEPODNIKATEĽOV // aktuálna cena 0 EUR k 3. 11. 2022

#textil
#RElab