Druhá šanca pre kino Palace

Zmluva podpísaná, pokračujeme
18. 06. 2022
Budovy KCN
Pripravujeme multižánrový priestor

Do 3 mesiacov po odštartovaní stavebných prác na 4 budovách v areáli Kasární na Martinskom vrchu mesto Nitra podpísalo, pre účely Kreatívneho centra Nitra, zmluvu k druhej rekonštrukcii, rekonštrukcii ikonického kina Palace.

Zmluvu o rekonštrukcii kina Palace 16.6.2022 podpísal priamo na mieste plánovanej investície primátor mesta Nitry Marek Hattas a Roman Prostredný, konateľ stavebno-obchodnej spoločnosti Ellio, spol. s r.o., ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania

 

Radlinského ožije

Radlinská ulica, na ktorej sa bývalé kino Palace nachádza, sa má stať súčasťou aktuálnej pešej zóny. Práve tento zámer mesta podporí aj rozbehnutá rekonštrukcia kina Palace.

Priestory kina Palace čaká finančná injekcia približne za 4 mil. eur. Vybudovanie infraštruktúry je len jednou z úloh projektu KCN, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a mestom Nitra. Samotná rekonštrukcia si vyžiada investíciu vo výške takmer 3 miliónov eur. Zvyšná suma predstavuje náklady na interiérové vybavenie a technológie. Na príprave dokumentácie k obstarávaniu technológií aktuálne pracuje časť tímu Kreatívneho centra Nitra.

Cieľom je vybudovať v centrálnej zóne mesta priestor pre umenie a kultúru, pre rozličné cieľové aj vekové skupiny. Multižánrová sála tejto veľkosti v Nitre chýba. Variabilná javisková technika umožní jej využitie na rôzne druhy súčasného a tradičného umenia, kultúry (divadlo, tanec, nový cirkus, hudba, multimédia, film a video, konferencie, prednášky, workshopy…). Navrhnutý systém snímania interiéru umožní live prenos obsahu aj samotnej atmosféry z predstavení alebo koncertov.

Rozhodovalo sa medzi 36 návrhmi

O tom, aká bude nová podoba Palace, rozhodla na základe súťaže odborná porota na jeseň v roku 2019. Objekt je dielom architekta Fridricha Weinwurma z roku 1925. Návrh spoločnosti Livinark s.r.o., ktorá súťaž na rekonštrukciu vyhrala, vráti tomuto objektu jeho pôvodný stav. Na tomto odkaze nájdete detaily súťaže a víťazné riešenie, ktoré sa na verejnosti objaví do konca roka 2023.

Proces obnovy 4 budov na Martinskom vrchu a kina Palace je súčasťou aktivít KCN, na ktoré mesto Nitra dostalo celkovú sumu viac ako 15 mil. eur. Mesto sa na financovaní projektu podieľa vo výške 5 %. Aktivity KCN nezahŕňajú len rekonštrukciu historických budov, ale aj programy pre prípravu kreatívcov na podnikanie, ich prístup k verejnosti, stáže a viac ako 80 verejných kultúrno-umeleckých programov, ktoré sa v Nitre budú konať do konca roka 2023.