Stretnutie kreatívnych centier

V nitrianskej Synagóge
23. 04. 2022
Ako budovať kreatívne centrum
Diskusia s Ministerstvom kultúry SR
Stretnutie kreatívnych centier v synagóge v Nitre - workshopy

22.4.2022 sa tím Kreatívneho centra Nitra sieťoval s ďalšími kreatívnymi centrami, ktoré sú rovnako ako naše KCN spolufinancované zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Akciu organizovalo Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice v spolupráci s nami a Kreatívnym centrom Košického kraja. Stretnutie bolo súčasťou projektu CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region, realizovaného v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Program viedli Hana Skljarszka, výskumníčka a facilitátorka, ktorá vo svojej praxi testuje a vytvára alternatívne metódy participatívnych procesov pre verejné inštitúcie a Zuzana Kupcová, projektová manažérka a výskumníčka z Creative Industry Košice.

V krátkych prezentáciách každé kreatívne centrum predstavilo svoj projekt, vízie a jeho aktuálny stav. Počas workshopov sa nám podarilo definovať spoločné problémy, ako aj zdieľať skúsenosti, ktoré realizáciu projektov môžu urýchliť.

Okrem zástupcov kreatívnych centier sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva kultúry SR, generálna riaditeľka sekcie IROP a vedúci sekcie verejného obstarávania z Ministerstva kultúry.