Budovy KCN

Nová kreatívna zóna v Kasárňach na Martinskom vrchu

Kasárne – Kreatívne centrum Nitra na Martinskom vrchu, s multižánrovým využitím pre kreatívcov aj verejnosť, sa budú skladať z 2 blokov, ktoré vzniknú  vzájomným prepojením budov.

Priestory ponúknu každému kreatívcovi kúsok tvorivého prostredia. Dve zo štyroch budov budú vybavené modernými technológiami, nájdete v nich remeselné dielne, hudobné skúšobne, viacúčelovú sálu, workshopovú miestnosť aj otvorený zdieľaný priestor pre spoločnú prácu rôznych profesií KKP.

Ďalšie 2 budovy Kasární KCN budú k dispozícii pre využívanie širšou verejnosťou. Okrem rekonštrukcie budov je plánovaná aj obnova ich okolia. Vzniknú tak nové miesta pre oddych a trávenie voľného času s priateľmi a rodinou (kaviareň, creative shop či mikropark), ako aj priestor pre prácu – coworking. 

To všetko pripravíme najneskôr do konca roku 2023. Dovtedy sa môžete zúčastniť našich aktivít v alternatívnych priestoroch. 

Po vyhodnotení architektonickej súťaže a ukončení verejného obstarávania, ktoré určilo dodávateľa pre rekonštrukciu, bola dňa 23.2.2022 podpísaná zmluva so spoločnosťou Adifex a.s. Podpisom zmluvy odštartovali na Martinskom vrchu rekonštrukčné práce financované zo zdrojov Európskej únie. Architektonické riešenie rešpektuje ekologický prístup a históriu celého areálu, v ktorom sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok, veľký park so zeleňou a archeopark s replikami starobylých domov a dielní.

Areál bývalých Kasární pod Zoborom je miestom, v ktorom sa prepája viacero funkcií (vzdelávacia, oddychovo-rekreačná aj kultúrna). Pomoc z Európskej únie vo výške viac ako 5,6 milióna Eur umožní  vytvoriť z dlhodobo nevyužívaných a chátrajúcich budov Kasární inšpiratívne priestory pre rozvoj kreatívneho talentu. Rekonštruujeme 4 budovy, takmer 3000 m2.