Dokumenty

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN účinné odo dňa 21. 10. 2022
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN

Informácie a pravidlá k využívaniu pomoci

Schéma na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1
Príručka pre používateľov k definícii MSP

Verejné obstarávanie

Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra (4/2021 - KCN/JPI - VO77597472)
Vizuálna identita pre Kreatívne centrum Nitra (3/2021 - KCN/JPI - VO90596465)
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace (KC-Nitra-2/21 30047 - WYP)
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch (15/2020 44395 - MSP)

Dizajn manuál

Dizajn manuál KCN (základ)
Logá na stiahnutie