Dokumenty

Cenník programov KCN

Cenník programov Kreatívneho centra Nitra účinný od 1. 7. 2023
Cenník programov Kreatívneho centra Nitra účinný od 1. 3. 2023
Cenník programov Kreatívneho centra Nitra účinný od 1. 1. 2023

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN účinné odo dňa 07. 06. 2023
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN účinné odo dňa 20. 01. 2023
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN účinné odo dňa 21. 10. 2022
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb KCN

Informácie a pravidlá k využívaniu pomoci

Schéma na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1
Príručka pre používateľov k definícii MSP

Verejné obstarávanie

Web stránka pre Kreatívne centrum Nitra (4/2021 - KCN/JPI - VO77597472)
Vizuálna identita pre Kreatívne centrum Nitra (3/2021 - KCN/JPI - VO90596465)
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace (KC-Nitra-2/21 30047 - WYP)
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch (15/2020 44395 - MSP)

Dizajn manuál

Dizajn manuál KCN (základ)
Logá na stiahnutie