Časté otázky

Akadémia KKP

Programy našej Akadémie KKP fungujú na nefinančnej podpore - schéme pomoci de minimis. Čo to je?

Cieľom Schémy na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) je podpora kreatívcov – podnikateľov v KKP – nepriamou formou, a to poskytovaním nefinančnej pomoci, napr. poradenstva, konzultácií, kurzov či podporných služieb za zvýhodnených podmienok. Prostredníctvom schémy de minimis chceme prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia v KKP, zvýšiť záujem o podnikanie v tejto oblasti a vytvárať priaznivú „klímu“ pre rozvoj talentu aj podnikateľských zručností kreatívcov. Schéma pomoci de minimis nám umožňuje pomáhať začínajúcim aj existujúcim podnikateľom správne nastaviť podnikateľské zámery, zviditeľniť ich činnosť, zlepšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť na trhu, ako aj rozšíriť portfólio ich produktov / služieb. Úplne znenie Schémy pomoci de minimis aj celkovú výšku možnej čerpanej pomoci nájdete v našich Dokumentoch.

Program Akadémie KKP je určený pre nepodnikateľov a podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti KKP. Ako zistíš, či do tejto skupiny ako podnikateľ patríš?

Každý podnikateľ má pridelený SK NACE kód, ktorý si vie nájsť nielen v svojich dokumentoch, ale informácia je dostupná aj online na tejto stránke.

Oblasti podporované v rámci projektu a ich SK NACE kódy:

Scénické umenie (profesionálne súbory, združenia pre voľno-časové aktivity detí a mládeže): 9001, 9002, 9004, 7490, 7810

Hudba, audiovízia a multimédiá (hudobné skupiny, začínajúce kapely, nahrávacie a produkčné spoločnosti, rádiá): 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 4763, 5821, 6201

Remeslá s ISCO: 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7316, 7317, 7318, 7319, 7522, 7535

Vizuálne umenie (maliari, fotografi): 9003, 7420, 2370, 3319

Literatúra a tlačené média, kultúrne dedičstvo, archívy a knižnice (prekladatelia, jazykoví editori, vydavatelia, reštaurátori): 5811, 5813, 5814, 6391, 4761, 4762, 7430, 9101, 9102, 9103, 4778, 4779

Umelecké vzdelávanie: 8552

Dizajn: 7410

Reklama: 7311

Členstvá

Čo si predstaviť pod "vytvorením nového pracovného miesta" a ako to súvisí s mojím členstvom?

Vytvoriť nové pracovné miesto znamená niekoho zamestnať, založiť si živnosť alebo ju rozšíriť o pôsobenie v KKP. Práve vďaka tomu sa môžeš dostať do nášho členského Klubu 60 a čerpať najvyššie možné benefity.

Registrácia

Prečo sa musím registrovať, ak sa chcem prihlásiť na výzvu Akadémie KKP?

Registrácia (vytvorenie užívateľského profilu) je potrebná, aby sme mohli overiť tvoje údaje a zistiť, či spĺňaš podmienky pre čerpanie nefinančnej pomoci. Zaberie ti asi 5 minút a hneď po jej vytvorení sa môžeš prihlásiť na konkrétnu výzvu (program). Absolvovaním jej prvej časti získavaš členstvo a s ním spojené benefity.

Aké informácie a doklady si mám pripraviť, kým začnem s registráciou?

Aby si rýchlo prešiel registráciou, nachystaj si základné identifikačné údaje o tvojej spoločnosti, ako je napr. IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti a dátum jej vzniku. Ak si študent, nachystaj si k registrácii potvrdenie o návšteve školy alebo scan ISIC karty. Registráciu si nezabudni aktivovať. Aktivačný link pošleme na tvoj mail, hneď ako vyplníš celý registračný formulár. Možnosť registrácie spustíme už čoskoro.