Kreatívne Centrum Nitra

Vzdelávame, sieťujeme a podporujeme kreatívcov

Vznik Kreatívneho centra Nitra (KCN) iniciovalo mesto Nitra s víziou, aby sa kreatívci cítili v Nitre ako doma a miestna komunita vnímala kreativitu ako súčasť svojej identity. KCN vytvára priestor pre rozvoj kreatívneho talentu, podporuje podnikanie v oblasti KKP a prináša multižánrový program pre širokú verejnosť.

 

Názov projektu: Kreatívne centrum Nitra

Kód projektu: 302031ADT3

Prijímateľ a miesto realizácie projektu: Mesto Nitra

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Nenávratný finančný príspevok: 15 563 809,26 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 13 925 513,55 EUR

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Cieľom projektu je vybudovanie infraštruktúry – priestorov pre Kreatívne centrum Nitra (Kino Palace + areál na Martinskom vrchu), zariadenie priestorov technológiami a nábytkom, poskytovanie špecifických služieb, podpora dopytu po kreatívnej tvorbe vo všetkých oblastiach KKP.

Čo je KKP?

KKP = kultúrny a kreatívny priemysel. Alfa a Omega Kreatívneho centra Nitra. Nielen kultúra, ako ju poznáme (koncerty, divadelné predstavenia, remeselné trhy), ale aj kreatívny priemysel, ako reklama, architektúra, dizajn, literatúra či umenie vo verejnom priestore. V skratke všetky aktivity s potenciálom podnikať (zarobiť či vytvoriť nové pracovné miesto), založené na kreativite, talente a zručnostiach. Práve „produkty“ KKP sú často tým, čo tvorí a formuje prostredie okolo nás. 

Kreatívne centrum Nitra prináša nové aktivity KKP najmä v oblasti remesla, hudby, audiovízie, multimédií, vizuálneho a scénického umenia.

Vízia a misia KCN

Dlhodobou víziou KCN je prispieť k vývoju mesta tak, aby sa kreatívci cítili v Nitre ako doma a „Nitrančania“ vnímali kreativitu ako súčasť ich identity.

Misiou Kreatívneho centra Nitra je postupné budovanie komplexnej kapacity mesta Nitra na podporu rozvoja KKP v Nitrianskom kraji, ako aj na celom Slovensku. V našich budovách chceme vytvoriť zázemie pre kreatívcov. Cez našu ponuku služieb posilniť ich schopnosť zamestnať sa na trhu a cez program budovať živú komunitu, ktorá aktívne podporuje kreatívcov vo svojom okolí.

Pripravujeme zázemie pre KKP

KCN prináša novú generáciu kultúrno-kreatívnych stredísk. Zanedbané historické budovy Nitry sa premenia na 2 multifunkčné centrá, ktoré budú vzájomne programovo prepojené a oživia centrum i perifériu mesta. V tomto prípade má KKP veľký vplyv na urbánnu regeneráciu a obnovu nedostatočne využívaných objektov v meste.

Finančné prostriedky z Európskej únie nám umožnili odštartovať rekonštrukciu dlhodobo nevyužívaných objektov vo vlastníctve mesta. Rekonštrukčné práce bývalého Kina Palace a 4 budov v areáli Kasární na Martinskom vrchu sú plánované najneskôr do konca roku 2023. Výsledkom budú nové funkčné priestory s multižánrovým využitím pre členov KCN a širokú verejnosť.

Rozvíjame kreatívny talent a zručnosti

V rámci Akadémie KKP ponúkame vzdelávanie na mieru, inkubačné a akceleračné kurzy, zamerané na rozvoj podnikania v kultúre a kreatívnom priemysle. Svoje zručnosti kreatívci môžu zlepšiť v Laboch, kde rozvinú aj svoj kreatívny talent. Spojiť sa, inšpirovať a zviditeľniť svoju tvorbu vďaka Podporným programom KCN.

Jedným z našich hlavných cieľov je zvýšiť  zamestnanosť a podporiť vznik nových pracovných miest v KKP. Práve preto majú naše aktivity rôzne úrovne. Sú určené pre nepodnikateľov – záujemcov o podnikanie, pre začínajúcich aj dlhodobo fungujúcich podnikateľov v kultúrno-kreatívnom priemysle.

Oživujeme mesto

Nitru vnímame ako centrum regiónu, ktoré má potenciál ponúknuť obyvateľom aj turistom viac kultúrnych i kreatívnych aktivít. Kultúrno-kreatívny  priemysel (KKP) je jedným z celosvetovo najrýchlejšie rastúcich sektorov. Mnohé miestne samosprávy si už uvedomili, ako môže KKP priamo aj nepriamo prispieť k miestnemu revitalizačnému úsiliu, pomáhajúc pri regenerácii mestskej infraštruktúry.

KCN pripravuje pre verejnosť  v spolupráci s domácimi aj zahraničnými umelcami multižánrový program z oblasti scénického, vizuálneho umenia, hudby, multimédií, audiovízie aj remesiel. Naším cieľom je predstaviť najnovšie trendy kultúrno-kreatívneho priemyslu a budovať vnímavé publikum, ktoré je súčasťou kultúrneho diania v meste. V rámci programu môžete kreatívcov Nitry podporiť aj nákupom na našich pravidelných predajných výstavách či trhoch.