Čo do šľaka je KKP?

#KCNdiskusia
#KKP
Diskusia KCN

Prvá zo série diskusií, ktorá ti priblíži, čo to vlastne ten kultúrny a kreatívny priemysel je.

 

KKP. Kultúrny a kreatívny priemysel. Pojem, na ktorý sme si dlho zvykali a dnes ho počujeme stále častejšie. No vieme vôbec čo kultúrny a kreatívny priemysel znamená a aký je jeho prínos pre spoločnosť? Aká je hranica medzi umením a KKP? Je nevyhnutné, aby každý kreatívec svojou tvorivou činnosťou zarábal? Aká podpora od štátu je potrebná? Čo je prínosom KKP pre lokálnu komunitu? Keď povieme „kreatívny priemysel“ myslíme to, čo sa po anglicky označuje ako Creative Industries alebo Creative Economy? Na čo nám vôbec je kreatívny sektor?

 

Možno tieto otázky vyznejú ako základné a máme pocit, že na ne odpoveď poznáme. Ak sa však pozrieme do detailov či konkrétnej KKP praxe, zistíme, že na všetky z nich existuje viacero pohľadov.

 

V spoločnej diskusii s našimi hosťami sa posnažíme z tejto témy objasniť čo najviac a v Q&A bude priestor aj na vaše otázky. Moderátora aj hostí diskusie zverejníme už čoskoro.

 

Hostia diskusie:

Zora Jaurová, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel

Natália Urblíková, koordinátorka z Creative Europe Desk Slovensko

Boris Meluš, šéf zodpovedný za stratégiu a rozvoj Nadácie Cvernovka

Moderuje Bohdan Smieška

Vstup voľný
Príď zistiť, čo to KKP znamená.
Dátum
11. 10. 2022
Miesto
Kultúrny priestor bod.K7
Čas
18:00 - 21:00
Facebook event
bohdan-smieska
Bohdan Smieška

Moderátor diskusie, ktorý od roku 1996 pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora. V rámci strategického plánovania, organizačného rozvoja neziskových organizácií a vedenia procesov rozvoja komunít sa venuje konzultáciam a facilitáciám. Má za sebou mnoho pracovných úspechov a skúseností. Pracoval pre National Democratic Institute, založil a následné viedol Centrum komunitného rozvoja. Ako programový riaditeľ nadácie Intenda pôsobil 6 rokov a 4 roky ako facilitátor, konzultant a projektový manažér v Partners for Democratic Change Slovakia. Podieľal sa aj pri zakladaní občianskej iniciatívy Local Act.

Je expertom Kultúrnej Bratislavy, ktorá presadzuje vznik a rozvoj kultúrnej politiky mesta a kraja.

Fotografia: súkromný archív

Zora Jaurová

Má bohaté pracovné skúsenosti z kultúry a kreatívneho priemyslu. V kultúrnom kontaktom bode pracovala ako riaditeľka, vo Výbore pre kultúrne Rady EÚ zastupovala Slovensko a v európskej organizácii Culture Action Europe bola viceprezidentkou. Podieľala sa ako spoluautorka a umelecká riaditeľka pri projekte Košice – Interface 201 (Európske hlavné mesto kultúry 2013). Bola členkou Rady Fondu pre umenie.

Aktuálne pracuje ako ako filmová producentka a poradkyňa primátora Bratislavy Matúša Valla. Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu, členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance a prestížnej európskej siete filmových producentov Ateliers du Cinéma Européen (ACE).

Fotografia: súkromný archív

Natalia-Urblikova
Natália Urblíková

Je absolventkou kulturológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2015 je koordinátorkou programu Kreatívna Európa v rámci Creative Europe Desk Slovakia. Svoje skúsenosti odovzdáva aj ako pedagogička na Katedre divadelného manažmentu, projektová manažérka a konzultantka v oblasti KKP.

Od roku 2022 je študentkou doktorandského štúdia na DF VŠMU. V minulosti pôsobila ako projektová manažérka európskeho grantového programu, Mládež v akcii, a vedúca kancelárie Kultúrneho kontaktného bodu.

Fotografia: súkromný archív

Boris Meluš

Študoval v Prahe na UMPRUM, kde už počas štúdia absolvoval rôzne stáže na VŠVU v Bratislave na KABK v Haagu. V minulosti sa venoval prevažne dizajnu výstav, kníh a komunikácii kultúrnych udalostí. V roku 2016 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za edíciu kníh Rudolfa Slobodu.

Aktuálne sa venuje hlavne rozvoju, udržateľnosti a stratégii Nadácii Cvernovka a jej hlavnému projektu – kultúrnemu a kreatívnemu centru Nová Cvernovka v Bratislave.

Fotografi: Nora a Jakub

 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Čo do šľaka je KKP? sa koná v rámci aktivity 3 Podpora dopytu, Prezentačné workshopy, stredné, projektu Kreatívne centrum Nitra.

Autor titulnej fotografie je Henrich Mišovič.

Majiteľom autorských práv publikovaných fotografií hostí sú jednotliví hostia.