Detský Babylon pre Scénické Umenie

#sietovanie
#ScenickeUmenie

Divadlo ako forma vzdelávania

Detský Babylon pôsobí v Nitre už viac ako 20 rokov. Systematicky rozvíja osobnosti detí a mládeže formou intenzívnych zážitkov a hry. Detský tábor, škola v prírode, kurzy. Nielen to ponúkajú lektori tejto detskej školy. Stretnutia s hercami a inými profesionálnymi z divadelného sveta, tvorba vlastných inscenácií a mnoho viac. Ako začínali? Kde sa dostali? Aký je detský “zákazník”? Viac o Babylone nám povie Marcela Králiková. Príďte diskutovať, príďte sa sieťovať.

Dátum
23/11/2022
Miesto
LifeHouse /city/, Kmeťkova 27, Nitra
Čas
17:00 - 20:00
Facebook event
Detský Babylon

Poslaním organizácie Detský Babylon je práca s deťmi a vzdelávanie detí zážitkovým spôsobom, prostredníctvom divadla a divadelných techník. Hlavným cieľom je rozvoj detskej osobnosti na základe hravosti a fantázie s využívaním imaginačných hier a techník tvorivej hry, ako i postupné rozvíjanie sebadôvery u detí, aby sa z nich stali v budúcnosti samostatné osobnosti, ktoré sa vedia pohybovať v dnešnom svete. Okrem organizácie zážitkových vzdelávacích aktivít (škôl v prírode, detských letných táborov a denných táborov), sa venujú školeniam lektorov.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci HA3, malé workshopy

Majiteľom autorských práv publikovaných fotografií je Detský Babylon.