Diskusia // Miesta pre živú kultúru a rozvoj komunít

#KCNdiskusia
#vizualneumenie

Prečo je vôbec dôležité budovať lokálne komunity a aktívne priestory pre vznik kultúry?

 

Mestá sú dynamicky sa meniaci organizmus, ktorý sa neustále prispôsobuje novým potrebám spoločnosti. Mnohé objekty a areály, ktoré v minulosti plnili funkcie priemyslu, bývania, občianskej vybavenosti, ale aj obrany, dnes zívajú prázdnotou a chytajú patinu času. Tieto tzv. “Brownfieldy” sú pod tlakom neustáleho rozvoja miest a v domnienke neobmedzeného čerpania zdrojov bývajú odsúdené na celkový zánik. Súčasná ekologická kríza, energetická a ekonomická šetrnosť a dôraz na udržateľnosť nás však nútia zamýšľať sa, či takéto objekty musia bezprostredne skončiť demoláciou, v lepšom prípade asanačnou prestavbou. Okrem iného majú tieto priestory často silný genius loci a nesú dôležitú historickú stopu. Našťastie, dnes už poznáme mnohé príklady transformácie takých objektov, ktoré majú pozitívny dopad na budovanie komunít a občianskej spoločnosti. 

 

Mesto Nitra momentálne rekonštruuje viaceré takéto objekty. V rámci projektu Kreatívneho centra Nitra je to významný objekt slovenskej avantgardy Kino Palace na pešej zóne a 4 objekty bývalých kasární na Martinskom vrchu. Okrem toho pracuje samospráva v na revitalizácii kina Lipa na sídlisku Chrenová, či Mestskej Tržnici. Objekty budú mať rozsiahle využitie. Priestory pre koncerty, divadelné predstavenia, premietanie filmov, remeselné dielne, coworking, hudobné skúšobne, obchod či trhy.

 

Občianske združenie Vila K, iniciovalo obnovu národnej kultúrnej pamiatky, Vily Kollmanovcov v Nitre. V blízkej budúcnosti tu vznikne kultúrne centrum, zážitkový byt aj kaviareň. Prečo sa rozhodli nájsť objektu ďalšie využitie? Aké sú plány do budúcnosti? Povie Peter Stodola.

 

Kolektív autorov v roku 2020 publikoval manuál, ako zmeniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií, Nepredať, zveľadiť! Prečo je dôležité nájsť opusteným objektom nové využitie? Ako ich zmeniť na aktívne miesta pre kultúrny a kreatívny priemysel a lokálnu komunitu? Aký je ich prínos? Myšlienky a zistenia autorov prezentuje Braňo Čavoj z Nadácie Nová Cvernovka.

 

Občianske združenie Nitrianske kultúrne dedičstvo vzniklo v decembri roku 2018 s cieľom zastrešiť aktivity jednotlivcov, ktoré smerovali k poznávaniu, záchrane a prezentovaniu kultúrneho dedičstva Nitry a jej okolia. V roku 2016 bola vydaná ich najznámejšia publikácia Architektúra 20. storočia v Nitre. Richard E. Pročka je jedným zo zakladajúcich členov tohto združenia. Všetky aktivity, ktoré robia vzišli z presvedčenia, že neraz čakáme márne a o kultúrne dedičstvo sa musíme začať starať my sami.

 

 Moderuje: Erik Král (poslanec miestnej samosprávy a krajinný architekt) 

 

 

Dátum
14/03/2023
Vstup
Vstup na podujatie si budete môcť zakúpiť na mieste
Miesto
Vila K, Kmeťkova 22, Nitra
Čas
18:30
Cena
2 €
Facebook event
Richard E. Pročka
Historik umenia a pamiatkár

Vyštudoval dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2015 je zamestnancom Pamiatkového úradu SR a pôsobí na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra ako odborný radca. V rokoch 2019 – 2020 bol odborným asistentom na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, predtým externe pôsobil aj ako odborný asistent na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. V profesionálnom živote sa zameriava predovšetkým na sakrálnu architektúru a výtvarné umenie a tiež modernú architektúru, sochárstvo a dizajn 20. storočia. S kulturológom Jurajom Novákom sa v občianskom združení Nitrianske kultúrne dedičstvo dlhodobo venujú aj významným architektonickým a výtvarným dielam mesta Nitry. Sú autormi odborných monografií a článkov. 

 

Autor fotografie: Juraj Novák

KCN-loga
Peter Stodola
člen Vily K

Jeden z členov tímu ľudí občianskeho združenia Vila K, ktoré stojí za prebiehajúcou rekonštrukciou funkcionalistického architektonického diela, Domu Kollmanovcov, tzv. Vily K.

Vila je národnou kultúrnou pamiatkou, preto jej obnova podlieha prísnym pravidlám a dozoru Krajského pamiatkového úradu. Už čoskoro bude prístupná širokej verejnosti ako kultúrny priestor, ale aj miesto pre zážitkový pobyt.

Braňo Čavoj
Správca Nadácie Cvernovka a v rámci exekutívy zastáva pozíciu finančného riaditeľa (CFO

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pôsobil v reklamnom svete na viacerých pozíciách, začínal ako traffic manager v agentúre teraz známej pod názvom Made by Vaculík a neskôr v nemecko-českej komunikačnej agentúre Kaspen/Jung von Matt. Spolu s ďalšími 3 priateľmi založil v roku 2015 Nadáciu Cvernovka, ktorá momentále prevádzkuje Novú Cvernovku – najväčšie kreatívne a kultúrne centrum na Slovensku s takmer 200 kreatívnymi a umeleckými ateliérmi a kanceláriami neziskových organizácií vrátane verejnej knižnice, coworking-u a samostatným kultúrnym centrom s celoročným multižánrovým programom. Braňo sa okrem financií venuje strategickému smerovaniu a rozvoju centra. S kolektívom autorov publikovali v roku 2020 manuál približujúci spôsoby revitalizácie nevyužívaných budov a areálov vo verejnom vlastníctve s názvom Nepredať, zveladiť!

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Prezentačné workshopy – stredné, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.