KCN x Scénické Umenie

#KCNworkshop
#ScenickeUmenie

Ako môže KCN prispieť k vývoju dopytu scénického umenia v Nitre?

Jednou z úloh Kreatívneho centra Nitra je podporiť dopyt po aktivitách jeho primárnych oblastí. Súčasťou, ktorých je  aj scénické umenie. V rámci workshopu sa účastníci podieľajú na analýze súčasného stavu ponuky, spoločne kreujú stratégie, ktoré podporia informovanosť nitrianskej komunity o týchto aktivitách a zvýšia dopyt po scénickom umení.

Od vzniku projektu prekonala spoločnosť krízu covid. Aktuálne sa nachádzame v kríze zvyšovania cien energií, ktoré majú dopad na prezentáciu programov verejnosti. Máme sa vrátiť k scénickému umeniu na otvorenom priestore, pod denným svetlom? Alebo?

Dátum
7/11/2022
Čas
9:00 - 12:00
Miesto
Mestská Tržnica, Nitra (1.poschodie, nad kaviarňou Rosetta)
Čas
9:00 - 12:00
Katarína K. Cvečková

Katka je absolventkou Katedry divadelných štúdií na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Venuje sa primárne divadelnej kritike a reflexii súčasného tanca a s tým súvisiacej redakčnej a pedagogickej činnosti. Je spoluzakladateľkou platformy MLOKi a aktuálnou šéfredaktorkou internetového časopisu mloki.sk. Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka v časopise kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Jej primárnou oblasťou záujmu je výskum súčasnej nezávislej scény na Slovensku a s tým súvisiaca lektorská, kurátorská, dramaturgická a i. činnosť.

Autorka fotografie: Dorota Holubová

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci HA3, Kreatívneho centra Nitra, malé workshopy.

Autor titulnej fotografie: Ctibor Bachratý (MF Divadelná Nitra)