KKP x vývoj mesta: Komunita ako sila

#konferencia
#KKP

Prvá fáza najväčšieho kultúrno-kreatívneho projektu v histórii mesta Nitry, Kreatívne Centrum Nitra , sa blíži ku koncu. Počas dvoch rokov sme spolu s našimi partnermi realizovali desiatky aktivít, workshopov, sieťovaní, vzdelávacích programov, no v neposlednom rade aj rekonštrukciu 5 historických budov, ktoré budú slúžiť ako moderné centrum kreatívneho priemyslu. Počas tejto doby sme uskutočnili taktiež prieskumy verejnej mienky s cieľom zistiť potreby lokálnej komunity.

 

Aký však majú (alebo môžu mať) kreatívny priemysel a kultúra dopad na rozvoj mesta? Ako môžu pozitívne ovplyvniť jeho aktuálny či budúci stav? A prečo je dôležité vytvoriť im dostatočný priestor a podmienky? Môže byť komunita hnacou silou tohto rozvoja? Ako ju zapojiť? Práve na tieto otázky odpovie prvá konferencia Kreatívneho centra Nitra: KKP x vývoj mesta: Komunita ako sila. 

 

Jej cieľom je vytvoriť pravidelnú platformu na komunikáciu a reflektovanie súčasných kultúrno-kreatívnych tém s odbornou, no aj širokou lokálnou verejnosťou, aby sme zaručili  čo najlepší vývoj KCN od roku 2024. Zaujíma nás lokálny, no aj širší kontext, preto do Nitry prinesieme aj inšpirujúce príbehy dlhodobo fungujúcich kultúrno-kreatívnych centier na Slovensku i diskusiu o širšom kontexte vývoja kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku či v Európe.

 

 

Prvá časť konferencie je venovaná inšpiratívnym prednáškam a diskusiám. V druhej časti konferencie sa budete môcť dozvedieť viac o zrealizovaných aktivitách Kreatívneho centra Nitra a zapojiť sa do workshopov, v ktorých nás zaujíma váš názor na jeho budúce fungovanie. 

 

Podujatie budú viesť Laco Oravec a Katarína Živanović.

 

Vstup na podujatie je voľný s podmienkou registrácie. Kapacita podujatia je obmedzená. Prihlasovací formulár nájdeš nižšie.

 

Po programe bude nasledovať neformálna afterparty v Uránii. 

 

Dátum
9/11/2023
Vstup
zadarmo
Prihlasovanie
ukončené
Miesto
Kultúrne centrum Zobor, Svätourbanská 104/31, 94901 Nitra
Čas
8:30 - 18:00
Facebook event

PROGRAM

8:30 – 9:15

REGISTRÁCIA

9:15 – 9:30

OFICIÁLNE OTVORENIE

9:30 – 10:00

#1 PRÍNOS KKP PRE VÝVOJ MESTA

Keynote prednáška: Prínos kultúry a kreatívneho priemyslu pre vývoj mesta

Zuzana Réveszová, kultúrna sociologička

 

Kultúra a kreatívny priemysel  prispievajú k spoločenskému a hospodárskemu rozvoju. V spoločnosti je často spochybňovaný ich ekonomický prínos. Aký je však ich dopad na lokálne komunity? Ako môžu ich aktéri prispieť k vývoju miest? 

Zuzana Révészová
kultúrna sociologička

Zuzana vyštudovala teóriu umenia, právo, sociológiu a regionálnu ekonómiu so zameraním na kultúrny rozvoj miest na Masarykovej univerzite v Brne a Technickej univerzite v Košiciach. Pracovala pre Národné osvetové centrum a Creative Industry Košice, ako projektová manažérka a výskumná pracovníčka. Má rada teoretické výzvy, rozhovory s ľuďmi a prácu s dátami všetkých podôb. Je tiež členkou kolektívu sociologičiek a architektiek – Spolka, ktorý pracuje na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania.

 

Autorka fotografie: Gréta Čandová

10:00 – 12:00

#2 KOMUNITA AKO HYBNÁ SILA

10:15 – 10:30 Prednáška: Kultúra a kreatívny priemysel na Slovensku v kontexte Európy a sveta

Michal Hladký, riaditeľ CIKE

 

10:30 – 10:45 Prednáška: Stratégia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku

 Zuzana Pastirčák Duchová (Kreatívna Európa)

 

10:45 – 12:00 Diskusia: Komunita ako hybná sila

Michal Hladký (CIKE), Zuzana Pastirčák Duchová (Kreatívna Európa), Erik Král (mesto Nitra), Dušan Káčer (Nitriansky samosprávny kraj)

Moderátor: Jozef Kovalčík

 

Komunity tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Pochopenie potrieb a koordinácia záujmov týchto aktérov zvyšuje kvalitu a transparentnosť rozhodnutí. Akú úlohu v tomto procese zohráva miestna a regionálna samospráva? Sú schopné nadviazať stálu spoluprácu a zohľadňovať ich názory?

 

 

Michal Hladký
riaditeľ Creative Industry Košice

Michal je riaditeľom Creative Industry Košice – pokračovateľskej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je autorom konceptu projektu EHMK Košice 2013 a má skúsenosti s jeho implementáciou a stratégiou udržateľnosti. Michal vedie a je súčasťou medzinárodných projektov pre rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu, medzisektorových projektov, vzdelávania, mobilít a business modelov. Je poradcom pre politiku kultúry a kreatívneho priemyslu na mestskej, regionálnej a národnej úrovni. Zastupuje mesto Košice v Sieti kreatívnych miest UNESCO. Michal pôsobí ako spolupredseda European Creative Business Network a je zodpovedný za financovanie z Európskej únie. Je dočasným riaditeľom pre vznikajúce kolokačné centrum v rámci EIT Culture and Creativity.

zuzana-duchova
Zuzana Pastirčák Duchová
projektová koordinátorka programu Kreatívna Európa

Zuzana študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave a Viedenskej univerzite. Svoju dizertačnú prácu o kultúrnych mestách obhájila na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pôsobila ako externá lektorka na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzí umenia, architektúry a kreatívneho turizmu (Urban Re / Creation, Urban Reset). Spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave: BA! U-fu-turistický sprievodca a BA!! Miesta živej kultúry (1989 – 2016). Kurátorka a hýbateľka projektu salonik.sk. Spolukurátorka NASUTI – Pravidelne publikuje články o súčasnej kultúre, taktiež pracovala ako redaktorka časopisu ARCH o súčasnej architektúre. Aktuálne pracuje ako projektová koordinátorka programu Kreatívna Európa – programu Európskej komisie zriadeného na podporu projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, audiovízie a médií.

 

Autorka fotografie: babsikresli

Erik Král
predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch

Erik je absolventom Ústavu krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Časť svojho štúdia strávil na univerzite vo Varšave, kde sa venoval téme zvyšovania kvality mestských verejných priestranstiev. Už ako študent bol súčasťou rôznych občianskych iniciatív – jedna z nitrianskych osobností pochodov za Slušné Slovensko, jeden zo zakladateľov lokálnej politickej strany – Tím Kraj Nitra. 

Už druhé volebné obdobie pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre a predseda Komisie pre kultúru, kreatívny priemysel a cestovný ruch. V súkromnej sfére pracuje ako projektový manažér dizajnového štúdia crafting plastics! studio, ktoré sa venuje výskumu, vývoju a uplatňovaniu udržateľných materiálov v dizajne a architektúre.

Dušan Káčer
vedúci Odboru kultúry a cestovného ruchu, Nitriansky samosprávny kraj

Dušan Káčer absolvoval štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Filozofia a história.V štúdiu pokračoval na Brno International Business School. Počas svojho profesionálneho života pôsobil ako manažér zodpovedný za predaj, nastavovanie procesov spoločností, stratégií a ich rozvoja. Takmer 2 roky viedol Kreatívne centrum RTVS v Bratislave. Od mája 2023 je vedúcim Odboru kultúry a cestovného ruchu na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Jozef Kovalčík
riaditeľ, filozof, estetik a teoretik dizajnu

Absolvoval štúdium filozofie a estetiky, v rokoch 2004 až 2015 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a od roku 2011 aj ako prorektor. V roku 2015 sa stal prvým riaditeľom Fondu na podporu umenia, kde pôsobil do júna 2023. Od roku 2019 vyučuje na Katedre estetiky Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a od októbra 2023 pôsobí ako prorektor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Odborne sa zaoberá dejinami estetiky, problematikou vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou, kultúrnou politikou a vzdelávaním na umeleckých školách. Venuje sa tiež kurátorskej, prekladateľskej a vydavateľskej činnosti.

13:00 – 14:30

#3 PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

13:00 – 13:30 Prednášky: Rodina kreatívnych centier na Slovensku

Juraj Benda, riaditeľ, Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda, Trenčín

Nikola Kozmová, programová manažérka, Kreatívne centrum, Trnava

 

13:30-14:30 Diskusia: Príklady dobrej praxe

Martin Dani (K13, Košice), Juraj Benda (KC Hviezda Trenčín), Boris Meluš (Nová Cvernovka) 

Moderátor: Laco Oravec

 

Kreatívne centrum Nitra patrí do skupiny vznikajúcich kreatívnych centier podporených z grantu Európskej únie v rámci Integrovaného operačného programu 2014 – 2020, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a inovácií s cieľom stimulovať a podporiť zamestnanosť v kultúrno-kreatívnom odvetví. Právna subjektivita a pravidlá udržateľnosti projektov prinášajú nové výzvy pre ich fungovanie. Kde sa môžu tieto centrá inšpirovať? 

Juraj Benda
riaditeľ Kultúrno-kreatívneho centra Hviezda, Trenčín

Už počas štúdií BA Film & Média na Birkbeck College, University of London, Juraj simultánne fungoval ako produkčný v The King’s Head Theatre, kde zorganizoval desiatky pamätných koncertov. Ako stage manažér tiež spolupracoval s niekoľkými londýnskymi divadlami, čo mu prinieslo inšpiratívne kooperácie s viacerými renomovanými osobnosťami britskej divadelnej scény, ako napríklad Maureen Lipman („Women“ v The King’s Head Theatre), alebo Katy Manning („Me & Jezebel“ v The New End Theatre) a mnoho ďalších. Po ukončení štúdia začal ako moderátor a žurnalista na voľnej nohe spolupracovať aj s rôznymi mediálnymi inštitúciami v Británii (The Quietus, či Resonance FM) a na Slovensku (rádio Devín, SME). V 2013 sa z Londýna odsťahoval do Prahy, kde pôsobil ako divadelný manažér v International School of Prague. Teraz sa teší, že môže zúročiť všetky svoje skúsenosti a zároveň ďalej profesionálne rásť v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v jeho rodnom kraji.

Nikol Kozmová
programová manažérka Kreatívneho centra Trnava

Nikol absolvovala štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU Bratislava v Trnave. Kultúrnou pracovníčkou je už od ukončenia svojho štúdia. Pracovala ako produkčná aj marketingová manažérka. 3 roky viedla Coworking Nádvorie v Trnave a zároveň pôsobila ako redaktorka magazínu Nádvorie. Aktuálne je programovou manažérkou Kreatívneho centra Trnava, kde sa snaží vdýchnuť život zrekonštruovanej budove a vytvoriť program pre kreatívcov. Venuje sa písaniu poézie – spolu s dvoma kamarátkami vydala knižku Moiry. Má psíka Jakuba a rada oddychuje, kúpe sa a pije dobré víno.

Martin Dani
riaditeľ K13 – Košické kultúrne centrá

Martin absolvoval štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Manažérstvo zemských zdrojov a Kultúrny manažment na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 2013 – 2014 koordinoval dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v rámci Košice Interface 2013 (EHMK). Dlhodobo pôsobí aj ako produkčný a projektový manažér rôznych podujatí (Košice Wine Festival, Košice Fashion Week, Art & Tech Days, Artfilmfest Košice, …). Aktuálne vedie K13 – Košické kultúrne centrá a manažuje hudobných interpretov, ako napríklad Saul či Khans.

Boris Meluš
spoluzakladateľ Nadácie Nová Cvernovka

Boris je absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Už počas štúdia absolvoval rôzne stáže na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Akadémii umenia a dizajnu v Haagu. V minulosti sa venoval prevažne dizajnu výstav, kníh a komunikácii kultúrnych udalostí. V roku 2016 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za edíciu kníh Rudolfa Slobodu a o štyri roky neskôr bol kurátorom a porotcom tejto súťaže.

Aktuálne sa venuje hlavne rozvoju, udržateľnosti a stratégii Nadácii Cvernovka a jej hlavnému projektu – kultúrnemu a kreatívnemu centru Nová Cvernovka v Bratislave.

 

Autori fotografie: Nora & Jakub Čaprnka

Laco Oravec
občiansky aktivista, dramaturg a fundraiser kultúrneho centra Nová Cvernovka

Laco Oravec vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Civilnú službu absolvoval vo feministickom združení žien Fenestra, ktoré sa venuje obetiam násilia páchaného na ženách a deťoch.

Neskôr 15 rokov pracoval v Nadácii Milana Šimečku, prevažne ako programový riaditeľ. V súčasnosti pôsobí v Novej Cvernovke ako dramaturg a fundraiser. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami a iniciatívami, ako aj s verejnými inštitúciami. Je členom Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

14:45 – 16:45

Workshopy: Podnety komunít pre fungovanie Kreatívneho centra Nitra

Workshopová časť konferencie má pomôcť tímu KCN a vedeniu mesta Nitry spoznať názory a potreby komunít pre ďalšie fungovanie Kreatívneho centra Nitra. Prihlásení účastníci / čky workshopov sa môžu zúčastniť prehliadky budov KCN 8. 11. 2023.

#workshop1 KCN x umenie a kultúra

Využívanie priestorov Kreatívneho centra Nitra – multižánrovej sály Kina Palace a priestorov 4 budov Kasární pre umenie a kultúru.

 

Ivana Kohutková
facilitátorka workshopu

Ivana sa ako freelancerka venuje komunikácii a facilitácii – najčastejšie v spolupráci s Akadémiou kritického myslenia.. Momentálne manažuje komunikáciu programu [fjúžn] v Nadácii Milana Šimečku, kde ako šéfeditorka zodpovedá aj za magazín FJÚŽN. S komunikáciou pomáha aj ďalším neziskovým organizáciám.  

 

Fotografia: súkromný archív expertky

#workshop2 KCN x vzdelávanie

Vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny v KCN. 

 

Andrea Kosírová Hugáňová
facilitátorka workshopu

Andrea pôsobila niekoľko rokov ako koordinátorka grantových výziev od administrácie, komunikácie so žiadateľmi a donormi až po vyúčtovanie v Nitrianskej komunitnej nadácii. Neskôr začala pracovať v Nitrianskom centre dobrovoľníctva ako programová manažérka. Aktuálne koordinuje programy v občianskom združení Storm – organizuje kultúrne a komunitné aktivity, pôsobí ako koordinátorka projektov a lektorka vzdelávacích podujatí.

#workshop3 KCN x komunita 

Využívanie špecifických priestorov a služieb v rámci KCN – hudobné skúšobne, coworking, remeselné dielne.

 

KCN-loga
Ivona Fraňová
facilitátorka workshopu

Ivona má bohaté skúsenosti z oblasti agendy a politiky Európskej únie, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a vzdelávania. Počas svojho profesijného života pôsobila ako tlmočníčka,, pedagogička, projektová aj marketingová manažérka. Stála pri zrode Turistického informačného centra v Nitre, kedy viedla Nitriansky informačný systém. Od roku 2022 koordinuje integráciu cudzincov v meste Nitra cez organizáciu mesta Nitra – COMIN. 

17:00 – 17:30

Súhrn výstupov z workshopovej časti a panelov podujatia.

17:30 – 18:00

SPRIEVODNÉ AKTIVITY

Prezentácia aktivít Kreatívneho centra Nitra 2022 – 2023.

foyer Kultúrneho centra Zobor 

18:00 – xxx

Neformálna afterparty

Miesto: Uránia, Pri Synagóge 3, Nitra

Italo Mario Italo
kultúrny robotník, DJ

Kultúrny pracovník, vymetač športovísk a sáun, šéf barov nielen na Flaam festivale a miešač sirupov mení stále častejšie gastro prostredie za dídžejský pult. Zabávať sa budete môcť na talianske hity, funk, pop aj house.