Komentovaná prehliadka // Ján Huňady: Rozhovory

#komentovanaprehliadka
#vizualneumenie
Jan_Hunady

Rozhovory — komunikácia autora s okolitým svetom

 

Ján Huňady predstavuje výber diel v technike akryl z posledného tvorivého obdobia 2016 – 2023. Prostredníctvom diel komunikuje svoje emócie, pohľad na súčasnú situáciu aj dôležité medziľudské vzťahy. Cez plátno zobrazuje rozhovory so samého sebou, rodinou aj okolitým svetom. Diela tvorí v ateliéri na Budíne vo Veľkom Záluží. Výstava autora je poctou jeho bývalému nestorovi a učiteľovi na ZUŠ v Zlatých Moravciach akademickému sochárovi Štefanovi Partlovi. Prehliadka sa uskutoční aj za prítomnosti kurátorky, Marty Hučkovej Kocianovej.

Dátum
25/05/2023
Vstup
Voľný
Miesto
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Čas
17:00 - 19:00
Facebook event
Portret_Hunady
Ján Huňady
Maliar, grafický dizajnér, pedagóg

Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Kontaštantína Filozofa v Nitre. S kresliarskym a maliarskym umením je spätý už od detstva, kedy začal navštevovať ZUŠ v Zlatých Moravciach pod vedením akademického sochára Štefana Partla. Formovalo ho aj štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Tvorí v ateliéri na Budíne vo Veľkom Záluží, kde vedie dialógy, ktoré premieta na plátno. Oslovuje ho hlavne okolitá krajina v rôznych časových etapách. Vo svojich dielach reaguje aj na súčasnú situácia a kladie dôraz na medziľudské vzťahy. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Nitre a Katedre výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty, UKF v Nitre.

Autor fotografie: súkromný archív JH.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Výstavno-prezentačná činnosť Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.