Kreatívne programovanie hudby: Livecoding s Ferom Királyom

#KCNworkshop
#hudba

Programuj hudbu s Ferom Királyom

 

Livecoding je technika, ktorá spočíva v tvorbe hudby pomocou kódu v reálnom čase, a to pred publikom. Umelcov nástroj je programovací jazyk, ktorý dokáže modelovať hudobnú štruktúru algoritmicky. To, že to nie je vôbec zložité sa presvedčíš práve na tomto workshope.

Naučíš sa veľa nového a potom už je len na tebe, ako s tým naložíš. V každom prípade, naozajstná výhoda počítačov je tá, že sú programovateľné. Tak prečo to nevyskúšať práve s hudbou?

Workshop je vhodný aj pre úplných začiatočníkov a ne-programátorov.

Naučíte sa. Pracovať budeš vo voľne dostupnom online programe.

Budeš potrebovať:

  • počítač
  • slúchadlá

Keďže je počet účastníkov limitovaný, prihlás sa prosím cez formulár nižšie.

Dátum
18/04/2023
Vstup
Vstup na podujatie si budeš môcť zakúpiť na mieste
Počet účastníkov
Počet účastníkov je limitový, max. 15
Miesto
KC Zobor Nitra, Svätourbanská 104, 949 01 Nitra-Zobor
Čas
17:00 - 20:00
Cena
2 €
Fero Király
Umelec, pedagóg a kultúrny organizátor

Zaoberá sa umeleckými projektami s presahom do performance, soundartu a zvukových inštalácií, interpretáciami súčasnej hudby, vývojom vlastných audiovizuálnych nástrojov, ako aj edukačnými projektmi v oblasti hudby, multimédií a kreatívneho programovania. Využíva pritom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastné digitálne nástroje a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viac disciplinárnym zameraním. Spoločne s Evou Vozárovou vedú občianske združenie ooo https://zdruzenie.ooo/, ktoré je hlavnou platformou pre tieto aktivity, medzi ktorými vyniká intermediálne medzinárodné podujatie JAMA, ktoré organizujú od roku 2019. https://www.ferokiraly.com/

 

Autorka uverejnenej fotografie je Eva Vozárová.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Prezentačné workshopy – malé, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.