KREHKÁ IDENTITA: Nevesta alebo Prečo sa to dialo?

#diskusia
#scenickeumenie

Diskusia k inscenácii Divadla Andreja Bagara: Nevesta alebo prečo sa to dialo?

 

Budeme diskutovať o tom, prečo iná identita vzbudzuje u ľudí obavy, o tom, prečo sme ako „holubičí“ národ pripustili židovské deportácie z nášho územia, aj o historickej traume komunity, ktorá kedysi tvorila dôležitú súčasť života slovenských miest a obcí.

 

Ako sa na túto časť našich dejín pozeráme dnes? Poučili sme sa Poľudštili?

 

Ako budovať publikum pre scénické umenie? Ako prebieha výber témy?

 

Hudobným hosťom bude Michal Paľko z kapely Mojše Band. Diskusiu vedie Martina Mašlárová.

 

Podujatie prebieha v spolupráci s Divadlom Andreja Bagara v Nitre.

Vstup
Zadarmo
Dátum
22/02/2023
Vstup voľný
Príď diskutovať s hosťami o inscenácii Divadla Andreja Bagara v Nitre
Miesto
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Čas
18:00
Facebook event
Michail Kapustin
Hlavný rabín Slovenska

Narodil sa v ruskom Orenburgu, neskôr sa rodina presťahovala do Gruzínska. Gruzínsko opustil počas občianskej vojny a usadil sa na Kryme. Študoval v Londýne av Tel Avive, kde získal smichu a titul magistra z hebrejčiny a židovských vied. Bol rabínom v reformnej komunite na Ukrajine v Charkove. Od septembra 2007 do marca 2014 pôsobil ako hlavný liberálny rabín na Kryme, od júna 2014 slúži ako hlavný rabín na Slovensku (liberálny rabín ÚZ ŽNO) s celoštátnou pôsobnosťou.

Fotografia: kehilazilina.sk

Monika Vrzgulová
Etnologička a popredná odborníčka na holokaust na Slovensku

Vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, popredná odborníčka na holokaust na Slovensku, na otázky pamäti a identity, politiky spomínania, urbánnu etnológiu. Skúma reprezentácie historických udalostí a období (napr. holokaustu) v naratívoch získaných metódou oral history a ich vzťah k verejnému diskurzu. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami spracováva výsledky svojich výskumov do vzdelávacích programov pre študentov aj učiteľov stredných škôl. V minulosti viedla Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave a participovala na mnohých výskumných projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Je autorkou niekoľkých monografií a desiatok štúdií.

Fotografia: Monika Chupeková

Sandra Polovková
Riaditeľka pamäťovej inštitúcie Post Bellum

Absolventka Divadelnej fakulty na VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s rôznymi divadelnými telesami. V Národnom osvetovom centre v Bratislave pôsobila ako riaditeľka festivalu Scénická žatva. Založila a realizuje festival Ochotníci v Bratislave. S Post Bellum začala spolupracovať ako projektová manažérka v roku 2015. Od mája 2016 je na pozícii riaditeľky. Svoje skúsenosti s umením využíva pri tvorbe obsahu programov Post Bellum, ktoré dostávajú medzi verejnosť témy modernej histórie.

Fotografia: Magdaléna Tomalová

Michaela Halapová
Prezidentka radu Rafael Inštitútu

Dlhodobo sa venuje a pracuje na témach židovskej identity a židovskej tradície. Vo svojom výskume a v klinickej praxi sa zameriava najmä na prevenciu a liečbu psychických tráum a transgeneračný prenos traumy holokaustu. Je členkou ŽO Praha, spolupracovala aj so Židovskou obcou v Bratislave. V rámci Rafael Inštitútu založila a viedla zážitkovú skupinu „Generace poté“.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Prezentácia Scénického Umenia, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Autor titulnej fotografie: Ctibor Bachratý