Malé granty pre kreatívcov

#KCNworkshop
#fundraising

Fundraising z verejných zdrojov

 

Hľadáš financie na svoj projekt v oblasti KKP? Zisti aké sú možnosti získania prostriedkov. Príď na workshop s Robom Špotákom z Fondu na podporu umenia, Lenkou Sovičkou z mesta Nitra, PhDr. Silviou Detvayovou a Mgr. Slávkou Balážiovou z Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Fond na podporu umenia podporuje “živé” umenie a kultúru od roku 2015. Poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Aké sú možnosti podpory financovania v roku 2023? Ako sa uchádzať o dotáciu? Zodpovie referent FPU, Róbert Špoták. 

 

Mesto Nitra otvorí 1. februára 2023 výzvu na podporu kultúrnych a umeleckých projektov. Aké projekty sa môžu prihlásiť? Aké kritéria musia spĺňať uchádzači o dotácie? Na všetky otázky odpovie Lenka Sovičová z Odboru kultúry mesta Nitra.

 

PhDr. Silvia Detvayová a Mgr. Slávka Balážiová z Oddelenia kultúry NSK predstavia dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja pre podporu kultúrnych aktivít.

 

Odnesieš si odporúčania ohľadom vypĺňania žiadostí, budeš mať priestor aj na otázky.

 

Aby sme vedeli, aké oblasti zdôrazniť, daj nám vedieť cez prihlasovací formulár nižšie.

Dátum
09/02/2023
Vstup
Zadarmo
Miesto
Milá deva, Piaristická 1379/2, 949 01 Nitra
Čas
18:00
Facebook event
Róbert Špoták
Referent Fondu na podporu umenia

Robo pôsobí ako referent na Fonde na podporu umenia. Má dlhoročné skúsenosti s komunikáciou a fundraisingom od verejnosti, tímu až po konečných klientov v rôznych organizáciách. Jeho prioritnými oblasťami na fonde sú hudba a herný priemysel.

Lenka Sovičová
Referentka Odboru kultúry mesta Nitra

Lenka pracuje na Odbore kultúry mesta Nitra pod vedením Dagmar Bojdovej. Okrem inej agendy, prijíma a spracováva aj žiadosti o dotácie pre kultúru a kultúrno-kreatívny priemysel.

PhDr. Silvia Detvayová a Mgr. Slávka Balažiová
Vedúca a odborná referentka Oddelenia kultúry Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj každoročne zverejňuje v druhej polovici roka aj dotácie na podporu kultúrnych aktivít. Priblíži ich PhDr. Silvia Detvayová a Mgr. Slávka Balažiová.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Prezentačné workshopy – malé, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.