Spájanie Srdca Nitry

#KCNworkshop
#vizualneumenie

Od septembra 2022 sa s KCN háčkovalo.

Zrealizovali sme sériu workshopov háčkovania, počas ktorých účastníci uháčkovali 157 štvorcov zo zvyškov textilu. Zo štvorcov spoločne vytvoríme umelecké dielo „Srdce Nitry“, ktoré zobrazuje pulzujúcu a rozmanitú kultúru mesta Nitra. 

 

Pod vedením grafického dizajnéra, Mareka Kianičku, umelca, Petra Decheťa a architekty Martiny Pulmanovej zhotovíme spoločne umeleckú inštaláciu, ktorá bude umiestnená na už existujúcom inštalačnom systéme OC Tržnica, čím do verejného trhoviska vnesie príval kreativity a života.

 

Do procesu sme zapojili kurátorku Zuzanu Godálovú, ktorá podľa zadania vybrala grafického dizajnéra Mareka Kianičku. V ďalších krokoch sa pridali umelec Peter Decheť a architektka Martina Pulmanová.

 

Daj nám vedieť, že prídeš prostredníctvom prihlasovacieho formuláru, ktorý nájdeš nižšie.

Vstup voľný
Vytvor s nami z uháčkovaných štvorcov umelecké dielo „Srdce Nitry“.
Dátum
28. - 29. 1. 2023
Prihlasovací formulár
Nájdeš TU
Konkrétne miesto
Hlavný vestibul OC Mlyny (prízemie, vedľa kvetinárstva pri hlavnom vchode)
Miesto
OC Mlyny, Štefánikova trieda 61, 94901 Nitra
Čas
14:00 - 20:00
Facebook event
Martina Pulmanová
Martina Pulmanová
Architektka

Je absolventkou Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojich projektoch vychádza z rácia minulých generácií, ktoré zároveň dopĺňa o súčasný pohľad. Od marca 2020 pôsobí na Metrpolitnom inštitúte v Bratislave a taktiež je spoluzakladateľkou a architektkou architektonického štúdia NOØ architekti.

Peter Decheť
Vizuálny umelec

Je absolvent Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, na ktorej získal v roku 2018 Cenu dekana za najlepšiu bakalársku prácu. Tvorbu Petra Decheťa možno rozdeliť do sérií, v ktorých autor reflektuje fenomén moci, kolektívnu pamäť, obete, prázdnotu a deformácie a recyklácie. Žije v Topoľčanoch a tvorí v kaštieli Továrniky.

Marek Kianička
Marek Kianička
Grafický dizajnér

Absolvoval magisterské štúdium v odbore grafika ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1995 – 2001), kde ďalej pokračoval v doktorandskom štúdiu (2002 – 2006). Je taktiež absolventom magisterského štúdia v odbore grafický dizajn na Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Veľká Británia (2007 – 2008). Marek sa dlhodobo venuje grafickému dizajnu. Vytvoril vizuály pre projekty a edície Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Spolupracuje s festivalmi Anasoft litera, Next, Protéza, Febiofest, Projekt 100 a venuje sa aj knižnej grafike. Typograficky upravil knižné tituly viacerých vydavateľstiev (Petrus, Artforum), ale aj galérií a múzeí. Venuje sa i plagátovej tvorbe, tvorbe logotypov a vizuálnych identít. Žije a tvorí v Nitre.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Prezentačné workshopy – malé, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Majiteľom autorských práv publikovaných fotografií je Peter Bednár, Martina Pulmanová, Peter Decheť, Marek Kianička.