Výstava prác mladých ilustrátorov

#vernisaz
#vizualneumenie

Vernisáž autorských prác účastníkov LABu Ilustrácie KCN.

 

Od apríla do júna 2023 prebiehal v Kreatívnom centre Nitra Lab Ilustrácie knižky pod vedením skvelej ilustrátorky Hedvigy Gutierrez. Ilustrácie vytvorené počas takmer trojmesačnej práce mladých ilustrátorov umiestnili autori do špecifického nezávislého priestoru, kde sa stretáva kultúrna komunita, Uránie. Výstavu pripravili samotní autori pod vedením lektorky.

Vernisáž bude komentovaná výtvarníkom, Jánom Huňadym.

Dátum
14/06/2023
Vstupné
2 €
Miesto
Uránia, Pri synagóge 3, Nitra
Čas
17:00-19:00
Cena
2 €
Facebook event

LEKTORI

Portret_Hunady
Ján Huňady
Maliar, grafický dizajnér a pedagóg.

Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Kontaštantína Filozofa v Nitre. S kresliarskym a maliarskym umením je spätý už od detstva, kedy začal navštevovať ZUŠ v Zlatých Moravciach pod vedením akademického sochára Štefana Partla. Formovalo ho aj štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Tvorí v ateliéri na Budíne vo Veľkom Záluží, kde vedie dialógy, ktoré premieta na plátno. Oslovuje ho hlavne okolitá krajina v rôznych časových etapách. Vo svojich dielach reaguje aj na súčasnú situácia a kladie dôraz na medziľudské vzťahy. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Nitre a Katedre výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogickej fakulty, UKF v Nitre.

 

Autor fotografie: súkromný archív JH.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Výstavno-prezentačná činnosť, Kreatívneho centra Nitra.