Posuň svoje podnikanie na vyššiu úroveň

#kreatívnepodnikanie
#startAK
akcelerator-podnikatelskeho-planu-quick-start

Akadémiu KKP posilňujeme o ďalší Akcelerátor QUICK START v intenzívnej forme. V rámci neho sa dozviete viac o začiatkoch podnikania, projektovom manažmente, o tom, ako pracovať s tímom, ako prijímať a dávať konštruktívnu kritiku či zvládať stres. Okrem toho sa dozviete viac o svojej osobnosti, ako v práci využívať svoje silné aj slabé stránky či ako správne prezentovať svoje nápady.

 

Tentokrát sa zameriame na témy:

  • Základy podnikania
  • Riadenie seba
  • Základy riadenia tímu a tímovej spolupráce
  • Prezentačné zručnosti

 

Akcelerátor QUICK START pozostáva z 25 hodín spoločných workshopov a 12 hodín individuálnych konzultácií.

Termín
04/09/2023 - 11/09/2023
Celkové trvanie
6 dní spoločných workshopov + 6 týždňov na dočerpanie individuálnych konzultácií
Frekvencia
Od 04/09/2023 do 11/09/2023 v čase od 9:00 až 14:00
Individuálne konzultácie
Podľa dohody, max. do 23.10.2023
Počet účastníkov
15
Pre koho je aktivita určená
podnikatelia, 18+
Dátum zverejnenia výzvy
28/07/2023
Deadline prihlásenia
03/08/2023
Miesto
Online / Prezenčne
Cena od
35 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Podmienky účasti

Podnikateľ v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Akcelerátora “QUICK START” – intenzívna forma môžu byť podnikatelia, SZČO, slobodné povolania a právnické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa. Spracujeme dáta pre odbornú radu, ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií: 

 

  • Model podnikania, kvalita podnikania a pôsobenie firmy na trhu
  • Prínos absolvovania Programu Uchádzačovi a jeho motivácia zúčastniť sa na Programe,
  • Kvalita a schopnosti prihláseného Uchádzača – hospodárskeho subjektu.

 

Informujeme žiadateľov o výsledku odbornej rady a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Michaele

sukovska@msunitra.sk

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Akcelerátory, Kreatívneho centra Nitra.

Výsledky Výzvy na akcelerátor pre podporu predaja zverejnenej dňa 28.07.2023