Poď s nami stážovať na Slovensku

#KCNstaz
#Slovensko

Máš vybranú inštitúciu na Slovensku, v ktorej by si chcel/a stážovať? Vycestuj a naber nové skúsenosti a kontakty.

 

Čo ti zabezpečíme?

– ubytovanie v mieste vybranej stáže

– 20 hodín mentoringu s tebou vybraným mentorom na Slovensku 

 

Prioritné oblasti podpory sú remeslá, scénické umenie, vizuálne umenie, hudba, audiovízia, multimédiá

 

Pobyt nesmie presahovať 7 kalendárnych dní. 

 

Praktické informácie:

  • výhodou je vopred vybraná inštitúcia na Slovensku a mentor spĺňajúci podmienky KC Nitra
  • zabezpečíme ti ubytovanie v mieste pobytu (nad 50km od trvalého bydliska)

 

 

Termín konania stáže
od 01.06.2023 do 30.09.2023
Celkové trvanie
4 mesiace (v rámci toho pobyt v trvaní 7 kalendárnych dní na Slovensku + 20 hodín mentoringu)
Počet účastníkov
15
Deadline prihlásenia
10.4.2023
Cena od
75 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Podmienky účasti

nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzvy

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Uchádzačmi môžu byť nepodnikatelia – fyzické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN a spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie 15 uchádzačov podľa týchto kritérií: motivácia a prínos absolvovania stáže v zahraničí pre daného Žiadateľa, schopnosť definovať konkrétny účel využitia účasti v Programe na prípravu a rozbeh vlastného podnikania v KKP a/alebo rozvoj Žiadateľa a jeho schopností v KKP.

Viac info o výzve

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Simone

laurova@msunitra.sk

Všeobecné informácie

Zabezpečujeme ubytovanie v mieste pobytu.

“Coolt Stáže - na Slovensku” 

Primárnym cieľom tohto Programu je podporiť Účastníkov Programu v rámci ich kreatívneho talentu a zručností prostredníctvom odborného vedenia pod dohľadom mentorov a tým prispieť k zvýšeniu uplatnenia týchto jednotlivcov v sektore KKP.

 

 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžeš prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdeš v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Stáže, Kreatívneho centra Nitra.

 

Autor ilustrácie Martin Lacko.

Výsledky Výzvy Coolt Stáže na Slovensku zverejnenej dňa 17.3.2023