Prebuď svoju podnikavosť

#kreatívnepodnikanie
#ideaIK

Akadémiu KKP posilňujeme o Inkubátory a Akcelerátory

 

Ak premýšľaš, čo po škole, vieš si predstaviť prácu v kulturnej inštitúcií, vidíš sa ako manažér vlastnej kaviarne s kultúrnym programom, tvorca projektu na podporu remesla a cestovného ruchu v regióne alebo máš vlastný nápad na podnikanie v kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP), skús náš Inkubátor IDEA. Spolu s lektromi z praxe, ktorí založili úspešné značky dostaneš know-how z prvej ruky a z nápadu sa stane koncept tvojho vlastného podnikania.

 

Inkubátor prináša intenzívnu prípravu, v rámci ktorej budeš rozvíjať svoj potenciál a modelovať vlastný nápad na podnikanie. V sérii workshopov a prednášok

 

  • sa dozvieš, čo v praxi znamená podnikať s vlastným nápadom
  • si od našich lektorov vypočuješ, aké je to zmeniť hobby na podnikanie
  • si metódou desing thinkingu nájdeš vlastný nápad na projekt, podnikanie či prácu v KKP
  • spoznáš silné, slabé stránky aj „cieľovky“ tvojho nápadu kreatívne a hravo
  • sa naučíš, ako zviditeľniť svoj nápad a mnoho ďalšieho

 

Spoločne s lektormi sa budeš venovať tvojmu nápadu v témach:

 

  • Základy podnikania a definícia podnikateľského prostredia
  • Prezentácia tvojho podnikateľského plánu
  • Marketing
  • Riadenie seba v prostredí KKP

 

Inkubátor konceptu podnikania (IDEA) prináša nabitý program v rozsahu 25 hodín prednášok a workshopov + 6 hodín individuálnych konzultácií s expertom podľa tvojich potrieb. Mená lektorov zverejníme čoskoro.

Termín
14/04/2023 - 05/05/2023
Celkové trvanie
7 týždňov (3 týždne vzdelávania + 4 týždne možnosť čerpať individuálne konzultácie)
Frekvencia
každý piatok doobeda
Individuálne konzultácie
Podľa dohody s lektormi, max. po ukončenie doby celkového trvania Inkubátora
Dátum zverejnenia výzvy
27/02/2023
Deadline prihlásenia
10/03/2023
Miesto konania
online aj osobne v priestoroch Univerzity UKF
Finančná spoluúčasť uchádzača
0 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Podmienky účasti

Nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Inkubátora: „IDEA – Inkubátor konceptu podnikania“ môžu byť nepodnikatelia. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa.  Spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií:

 – originalita a potenciál podnikateľského nápadu/projektu,

– schopnosť definovať konkrétny účel využitia účasti v  Programe na prípravu a rozbeh vlastného podnikania. 

Informujeme žiadateľov o výsledku Odbornej rady KCN a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Ak chceš vedieť viac, napíš našej Michaele

sukovska@msunitra.sk

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Inkubátory, Kreatívneho centra Nitra.

Výsledky Výzvy Inkubátor konceptu podnikania zverejnenej 27.02.2023