Od nápadu ku konceptu podnikania

#kreatívnepodnikanie
#ideaIK
Inkubator-podnikatelskeho-konceptu-IDEA

PREDLŽUJEME TRVANIE VÝZVY.

Prihlásiť sa môžeš do 10. 11. 2022 do 12:00.

 

Akadémiu KKP posilňujeme o Inkubátory

Máš nápad v kultúrno-kreatívnom priemysle a možno by si sa ním chcel v budúcnosti aj živiť? Príď k nám, spoločne posunieme tvoju podnikateľskú myšlienku do ďalšieho levelu a spoločne vytvoríme koncept tvojho podnikania.

V našom Inkubátore konceptu podnikania (IDEA) zažiješ 7 týždňov intenzívnej prípravy, kde vymýšľaš, rozvíjaš a modeluješ svoju biznis ideu. To všetko za prítomnosti “štartovačov”, kreatívcov, budúcich podnikateľov a pod vedením profesionálov z KKP praxe. 

Spoločne sa budeme venovať tvojmu nápadu v témach:

 

  • Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia 
  • Biznis plán PRAX
  • Riadenie seba a tímu

 

Pripravení sú pre teba skúsení lektori so skúsenosťami z podnikateľskej praxe z KKP. Nabitý program v rozsahu 25 hodín prednášok a workshopov, 6 hodín individuálnych konzultácií s expertom podľa tvojich potrieb.

Termín
06/12/2022 - 20/12/2022
Celkové trvanie
7 týždňov (3 týždne vzdelávania + 4 týždne možnosť čerpať individuálne konzultácie)
Frekvencia
2 až 3 x počas pracovného týždňa po 16:00  
Individuálne konzultácie
Podľa dohody, max. po ukončenie doby celkového trvania
6/12/2022 od 16:00 do 21:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia I.  
7/12/2022 od 16:00 do 19:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia II.
Lektor
Pavol Duchoň
14/12/2022 od 16:00 do 21:00
Ako riadiť seba
15/12/2022 od 16:00 do 22:00
Ako riadiť svoj tím / tímová spolupráca
Lektorka
Zuzana Ivašková
20/12/2022 od 16:00 do 22:00
Biznis plán PRAX
Lektor
Pavol Duchoň
Počet účastníkov
12
Pre koho je aktivita určená
fyzické osoby, nepodnikatelia, 18+
Úroveň
Začiatočníci
Dátum zverejnenia výzvy
21/10/2022
Deadline prihlásenia
10/11/2022
Miesto
online
Cena od
25 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

LEKTORI

pavol_duchon_podnikanie
Pavol Duchoň // Úvod do podnikania, Biznis PRAX
Konzultant v oblasti startupov a začínajúcich biznisov, so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Vedenie tímov a projektové riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi spoluprácami. Podporovateľ úspešného celosvetového startupu a jeho uvedenia na trh.
Zuzana-Ivaskova-kulturna-manazerka
Zuzana Ivašková // Prezentácia seba + tímu
Kultúrna manažérka, analytička a konzultantka kultúrnych politík, koordinátorka filantropických programov, manažérka grantových systémov samosprávy, miestnych neziskových organizácií, a európskych projektov. Špecializácia: kultúrna politika, strategické plánovanie a grantové mechanizmy. Zuzana Ivašková vedie oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Podmienky účasti

Nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Inkubátora: „IDEA – Inkubátor konceptu podnikania“ môžu byť nepodnikatelia. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa.  Spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií:

 – originalita a potenciál podnikateľského nápadu/projektu,

– schopnosť definovať konkrétny účel využitia účasti v  Programe na prípravu a rozbeh vlastného podnikania. 

Informujeme žiadateľov o výsledku Odbornej rady KCN a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Aktualizácia výzvy k 03. 11. 2022

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Michaele

sukovska@msunitra.sk

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Inkubátory, Kreatívneho centra Nitra.