Od nápadu k podnikateľskému plánu

#kreatívnepodnikanie
#planIK
inkubator-podnikatelskeho-planu-PLAN

PREDLŽUJEME TRVANIE VÝZVY.

Prihlásiť sa môžeš do 10. 11. 2022 do 12:00.

 

Akadémiu KKP posilňujeme o Inkubátory

Máš biznis ideu, ale nevieš ako začať? Chceš získať potrebné zručnosti pre rozbeh svojho podnikania v kultúrno-kreatívnom priemysle? V Inkubátore podnikateľského plánu (PLAN) ti priblížime, ako premeniť svoj nápad na podnikanie. Čakajú ťa stretnutia s expertmi z praxe, inšpiratívne rozhovory s ďalšími účastníkmi, individuálne konzultácie realizácie tvojho nápadu, workshopy a mnoho ďalšieho. 

Príď sa zlepšiť a naučiť niečo nové v týchto témach:

 

  • Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia 
  • Biznis plán PRAX
  • Riadenie seba a tímu
  • Marketing
  • Fundraising
  • Právo a Dane
  • Prezentácia seba a svojho nápadu

 

Sú pre teba pripravení skúsení lektori so skúsenosťami z podnikateľskej praxe z KKP. Nabitý program v rozsahu 45 hodín prednášok a praktických workshopov, 15 hodín individuálnych konzultácií s expertom.

Termín
05/12/2022 - 26/01/2023
Celkové trvanie
12 týždňov (8 týždňov vzdelávania + 4 týždne možnosť čerpať individuálne konzultácie)
Frekvencia
2 až 3 x počas pracovného týždňa po 16:00  
Individuálne konzultácie
Podľa dohody, max. po ukončenie doby celkového trvania
06/12/2022 od 16:00 do 21:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia I.  
7/12/2022 od 16:00 do 19:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia II.
Lektor
Pavol Duchoň
14/12/2022 od 16:00 do 22:00
Ako riadiť seba
15/12/2022 od 16:00 do 21:00
Ako riadiť svoj tím / tímová spolupráca
Lektorka
Zuzana Ivašková
20/12/2022 od 16:00 do 22:00
Biznis plán PRAX
Lektor
Pavol Duchoň
26/12/2022 - 06/01/2023
VIANOČNÁ PAUZA
09/01/2023 od 16:00 do 20:00
Ako na marketing I.
10/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako na marketing II.
Lektor
Tomáš Kovalinka
11/1/2022 od 18:00 do 22:00
Ako na fundraising - financovanie tvojho nápadu
Lektor
Róbert Špoták
16/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako na právo a dane
Lektorka
Andrea Bakošová
24/01/2022 od 16:00 do 18:00
Ako prezentovať seba a svoj nápad / podnikanie I.
26/01/2022 od 16:00 do 20:00
Ako prezentovať seba a svoj nápad / podnikanie II.
Lektor
Adam Brocka
Počet účastníkov
10
Pre koho je aktivita určená
fyzické osoby, nepodnikatelia s biznis nápadom, 18+
Úroveň
mierne pokročilí
Dátum zverejnenia výzvy
21/10/2022
Deadline prihlásenia
10/11/2022
Miesto
online

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

LEKTORI

pavol_duchon_podnikanie
Pavol Duchoň // Úvod do podnikania, Biznis PRAX
Konzultant v oblasti startupov a začínajúcich biznisov, so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Vedenie tímov a projektové riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi spoluprácami. Podporovateľ úspešného celosvetového startupu a jeho uvedenia na trh.
Zuzana-Ivaskova-kulturna-manazerka
Zuzana Ivašková // Riadenie seba + tímu
Kultúrna manažérka, analytička a konzultantka kultúrnych politík, koordinátorka filantropických programov, manažérka grantových systémov samosprávy, miestnych neziskových organizácií, a európskych projektov. Špecializácia: kultúrna politika, strategické plánovanie a grantové mechanizmy. Zuzana Ivašková vedie oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
tomas-kovalinka-marketing
Tomáš Kovalinka // Marketing
Úspešný marketingový stratég a majiteľ digitálnej agentúry. Vedie vlastný tím kreatívcov, vytvárajúc marketingové stratégie pre mnohé spoločnosti, menšie lokálne, ale aj nadnárodné. Jeho čerešnička medzi klientmi sú malé začínajúce startupy aj “nestartupy”, v ktorých odhalí potenciál a pomôže vytvoriť značku.
Robert-Spotak-fundraising
Róbert Špoták // Fundraising
Robo má dlhoročné skúsenosti s komunikáciou a fundraisingom od verejnosti, tímu až po konečných klientov v rôznych organizáciách, nevynechávajúc jeho aktuálnu pozíciu a prácu s umelcami vo Fonde na podporu umenia. Poskytne informácie o možnostiach získania prostriedkov v prostredí KKP z rôznych verejných a súkromných zdrojov a popíše ich výhody aj nástrahy. Lektor tiež podelí o jeho osobné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v oblasti kultúry.
Andrea-Bakosova
Andrea Bakošová // Právo a dane
Dlhoročná odborníčka na ekonomické analýzy, prípravu plánov a rozpočtov aj vedenie účtovníctva. V súčasnosti sa venuje podnikateľskému poradenstvu, strategickému a ekonomickému plánovaniu a rozvoju v oblasti obchodu, financií, účtovníctva či práva.
adam-brocka-KCN-lektor
Adam Brocka // Prezentácia seba a svojho nápadu
Adam je service designer a nadšenec kvalitných služieb. Organizáciám pomáha pri zlepšovaní služieb, rozvíjaní kultúry orientovanej na zákazníka a tréningoch inovačných zručností. Spoluzaložil komunitu Service Design CZ SK a štúdio Kiuub. Má za sebou spolupráce s firmami ako KROS, VSE, Tatra banka, ale aj samosprávami ako Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj alebo Mesto Bratislava.

Podmienky účasti

Nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Inkubátora: „PLAN – Inkubátor podnikateľského plánu“ môžu byť nepodnikatelia. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa.  Spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií:

 – originalita a potenciál podnikateľského nápadu/projektu,

– schopnosť definovať konkrétny účel využitia účasti v  Programe na prípravu a rozbeh vlastného podnikania.

Informujeme žiadateľov o výsledku Odbornej rady KCN a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Aktualizácia výzvy k 10. 11. 2022

Aktualizácia výzvy k 03. 11. 2022

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Michaele

sukovska@msunitra.sk

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Inkubátory, Kreatívneho centra Nitra.

VÝSLEDKY VÝZVY INKUNÁTOR PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU PLAN ZVEREJNENEJ 21.10.2022