Spúšťame prvý lab pre produkčných a produkčné

#produkcia
#HUlab

Akadémiu KKP KCN odštartujeme labom produkcie živých podujatí.

Kapela na pódiu, rozvoňaná gastro zóna, divadelný stan plný rodín s deťmi – nejak takto vnímajú živé podujatia ich návštevníci.  Za prípravou každého z nich sa však skrývajú desiatky pretelefonovaných hodín, stovky mailov, hodiny stretávania a nekonečné excelovské tabuľky. Produkcia živých podujatí je komplexná činnosť, ktorá si vyžaduje schopných a efektívnych produkčných manažérov a manažérky. Ako vyzerá ich práca mimo samotného podujatia? Ako vymyslieť originálny formát, ktorý zaujme? Ako ho odkomunikovať verejnosti? Ako zostaviť program a nepriestrelný rozpočet? Kedy a ako komunikovať s umelcami a dodávateľmi? Kto tvorí festivalový tím? A ako sa z toho celého nezblázniť? Na tieto, ale aj mnoho ďalších otázok vám odpovedia skúsení produkční, Paula Poštolková a Marián Tesák. Účastníkov labu prevedú rôznymi témami, ktoré stretnú každého produkčného živého podujatia. Dva víkendy plné nových poznatkov, zručností a inšpirácií. Teoretický základ doplnia praktické workshopy. Svoje zadanie budeš môcť konzultovať na individuálnych konzultáciách. 

 

Laby KCN

Laby Kreatívneho centra Nitra rozvíjajú talent a zručnosti kreatívcov na rôznorodé témy v oblasti remesiel, hudby, multimédií, audiovízie, vizuálne a scénického umenia. Podporujú rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, alebo ktorí už v nej pracovne pôsobia. 

 

Akadémia KKP KCN

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Víkend 1
22/10/2022 - 23/10/2022              
Sobota & Nedeľa
9:00 - 16:30 &  9:00 - 17:30
Víkend 2
19/11/2022 - 20/11/2022        
Sobota & Nedeľa
9:00 - 18:30 & 9:00 - 15:30
Počet účastníkov je limitovaný (podnikatelia aj nepodnikatelia spolu)
10
Pre koho je aktivita určená
Slobodné povolania v KKP  (18+)
Úroveň
Začiatočníci / Mierne pokročilí
Miesto
Nitra, konkrétne miesto upresníme
Deadline prihlásenia
11/10/2022
Čo si priniesť?
Stačiť ti bude len tvoj vlastný počítač.    
Občerstvenie a obed nie sú súčasťou labu
Občerstvenie ani obed nie sú súčasťou stretnutí. Každý deň bude aj obedová prestávka. Môžeš si so skupinou niekde vybehnúť v rámci obedovej pauzy.
Ubytovanie
Ak nie si z Nitry, daj nám vedieť. Pomôžeme ti s rezervovaním cenovo dostupného ubytovania blízko miesta konania labu.

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Lektori

Paula Poštolková
Produkčná manažérka najväčšieho slovenského multižánrového festivalu Pohoda

Vyštudovala filmovú a televíznu produkciu na bratislavskej FTF VŠMU. Pôsobí ako produkčná manažérka najväčšieho slovenského multižánrového festivalu Pohoda, kde predtým dlhé roky pôsobila ako stage manažérka hlavného stageu. Stála pri zrode kultúrneho centra Nová Cvernovka v Bratislave, kde momentálne pôsobí ako programová riaditeľka. Bola súčasťou aj ďalších festivalových tímov, ako napríklad Sharpe Music Festival & Conference, Next Festival, Fashion Live!, Bratislava Design Week, alebo One Day Jazz Festival. Paula je okrem iného aj spoluzakladateľkou bookingovej agentúry Spectaculare Production & Fantastiche Management zameranej na súčasnú elektronickú hudbu, ktorá zastupuje vyše 25 umelcov a umelkýň. Má rada mačky a jej najobľúbenejšie jedlo je polievka.

Autorka fotografie: Martina Mlčuchová

majo-tesak
Marián Tesák
Zakladateľ a riaditeľ nitrianskeho multižánrového festivalu Flaam

Absolvent filmovej a televíznej scenáristiky na bratislavskej FTF VŠMU. Zakladateľ a riaditeľ nitrianskeho multižánrového festivalu Flaam. Aktuálne pôsobí na Oddelení kultúry Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, kde okrem iného pracuje na implementácii Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030. Bol hlavným projektovým manažérom tímu, ktorý pripravoval projekt Nitra 2026 – Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry. Niekoľko rokov pracuje ako stage manažér na festivale Pohoda, stretnúť ste ho mohli aj ako člena tímov ďalších podujatí, ako napríklad Sharpe Music Festival & Conference, Národná cena za dizajn, MF Divadelná Nitra, Dobrý trh či Bratislava Design Week. Štyri roky pôsobil ako PR manažér spoločnosti Itafilm, exkluzívneho zástupcu filmovej spoločnosti Sony Pictures na Slovensku. Má rád extrémne (ale naozaj extrémne) štipľavé jedlá a výberovú kávu.

Autor fotografie: Ondrej Irša

Podmienky účasti

podnikateľ – slobodné povolanie; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva

 

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi HUdobného labu: „Produkcia živých podujatí“ môžu byť podnikatelia (SZČO, slobodné povolanie, právnické osoby) a nepodnikatelia – fyzické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN a spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie 10 uchádzačov podľa týchto kritérií: motivácia pre účasť na LABe, prínos pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.

Viac info o výzve

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Lenke.

olejarova@msunitra.sk

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Laby, Kreatívneho centra Nitra.

Autor titulnej fotografie: Ondrej Irša (Flaam festival)

Poučenie o možnosti uplatnenia revíznych postupov

V prípade oznámenia o neakceptovaní prihlášky má uchádzač právo podať námietky, ak má za to, že dôvody neakceptovania prihlášky nezodpovedajú postupom alebo podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na programoch/službách KC podľa výzvy. Námietky uchádzač podá písomne KC v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní prihlášky. Podrobnejšiu úpravu realizácie riadneho revízneho postupu prostredníctvom námietok obsahuje výzva. Mimoriadnym revíznym postupom je preskúmanie oznámenia za podmienok stanovených vo výzve.

 Pred podaním prihlášky som sa oboznámil/sme sa oboznámili s obsahom výzvy, vrátane postupov týkajúcich sa výberu uchádzača (budúceho užívateľa) zahŕňajúcich aj možnosť uplatnenia revíznych postupov. Túto prihlášku podávam s tým, že s týmito postupmi súhlasím/e.

Výsledky Výzvy Produkcia živých podujatí zverejnenej 5.10.2022