Osvetľuj živé podujatia

#svetlo
#HUlab
svetlo-zivych-podujati

Druhý lab KCN, Svetlo živých podujatí, v Akadémii KKP

Myslíš si, že koncerty nie sú iba o hudbe, ale nesú so sebou aj vizuálny zážitok? Zhodneš sa s nami, že každé podujatie, predstavenie či koncert sa skladá z jednotlivých detailov? Ak áno, tak tento LAB je určený aj pre teba. Jedným z dôležitých prvkov je svetlo, ktoré neslúži iba na orientáciu na pódiu. Svetelný design je samostatným druhom umenia. Svietenie si nevyžaduje iba stlačenie vypínača, ale jedinečný cit pre detail, schopnosť designovať shows, obsluhovať a inštalovať adekvátnu techniku.

Priblíženie svetelnej techniky, nové trendy v oblasti svietenia podujatí,  práca s konzolou na programovanie svetiel Avolites a programom L8 a mnoho viac pod vedením skúsených osvetľovačov, Vladimíra Pristaša a Martina Švolíka.

Nepôjde iba o čistú teóriu, ale aj viac než potrebnú prax. Osvetľovačov často nevidíš, ale ich práca je neprehliadnuteľná.

 

 

Víkend 1
19/11/2022 - 20/11/2022
Sobota & Nedeľa
9:00 - 18:00 &  9:00 - 15:00
Víkend 2
03/12/2022 - 04/12/2022
Sobota & Nedeľa
9:00 - 15:00 & 9:00 - 18:00
Počet účastníkov je limitovaný (podnikatelia aj nepodnikatelia spolu)
12
Pre koho je aktivita určená
Slobodné povolanie (18+)
Úroveň
Začiatočníci / Mierne pokročilí
Miesto
Nitra, konkrétne miesto upresníme
Dátum zverejnenia výzvy
21/10/2022
Deadline prihlásenia
03/11/2022
Čo si priniesť?
Stačiť ti budú písacie potreby.
Občerstvenie a obed nie sú súčasťou labu
Občerstvenie ani obed nie sú súčasťou stretnutí. Každý deň bude aj obedová prestávka. Môžeš si so skupinou niekde vybehnúť v rámci obedovej pauzy.
Ubytovanie
Ak nie si z Nitry, daj nám vedieť. Pomôžeme ti s rezervovaním cenovo dostupného ubytovania blízko miesta konania labu.
Pôvodná cena
40€

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Lektori

Vladimir-Pristas
Vladimír Pristaš
Dizajnér koncertných a svetelných scén

Pracuje v hudobno-zábavnom priemysle viac ako 15 rokov. Absolvoval elektrotechnickú školu, z ktorej neskôr čerpal nadobudnuté vedomosti v praxi. Má pozitívny vzťah k elektronickým zariadeniam, grafickej a výpočtovej technike, k výškovým montážnym prácam a v neposlednom rade aj k šoférovaniu áut. Je človekom, ktorý sa zdokonaľuje na každej pracovnej pozícii a má chuť učiť sa nové veci, ktoré vie ďalej využívať pri svojej práci. Často ho môžete vidieť liezť po skalách.

Autorské práva fotografie: Vladimír Pristaš

Martin-Svolik
Martin Švolík
Svetelný dizajnér a technický riaditeľ festivalu Flaam

Absolvoval štúdium Aplikovanej informatiky na UK v Bratislave. Od roku 2010 pôsobí v oblasti zvuku a svetla. Svetelným dizajnérom a technikom na profesionálnej úrovni sa stal v roku 2015. Navrhuje a inštaluje svetelné scény pre koncerty, festivaly, televíziu a súkromné akcie. Svetelný dizajn a ovládanie svetiel mal na starosti aj počas živých prenosov RTVS, a na hlavnom stage-i festivalu Pohoda. Martin je okrem iného aj spoluzakladateľom multižánrového festivalu Flaam a zároveň jeho technickým riaditeľom. Nikdy neodmietne dobrý ramen.

Autorské práva fotografie: Martin Švolík

Podmienky účasti

Podnikateľ – Slobodné povolanie v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi HUdobného labu: „Svetlo živých podujatí“ môžu byť podnikatelia (SZČO, slobodné povolanie, právnické osoby) a nepodnikatelia – fyzické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN a spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie 10 uchádzačov podľa týchto kritérií: motivácia pre účasť na LABe, prínos pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.

Viac info o výzve

Aktualizácia výzvy k 03. 11. 2022

Aktualizácia výzvy k 28. 10. 2022

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Lenke.

olejarova@msunitra.sk

Laby KCN

Laby Kreatívneho centra Nitra rozvíjajú talent a zručnosti kreatívcov na rôznorodé témy v oblasti remesiel, hudby, multimédií, audiovízie, vizuálne a scénického umenia. Podporujú rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, alebo ktorí už v nej pracovne pôsobia. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Laby, Kreatívneho centra Nitra.

Autor titulnej fotografie: Vladimír Pristáš

Autorské práva k použitým fotografiám: Vladimír Pristáš a Martin Švolík

Výsledky Výzvy Svetlo živých podujatí zverejnenej 21.10.2022