Získaj až 10 000 € na podporu tvojho prototypu

#kreatívnepodnikanie
#warpAK

Podnikáš menej ako 3 roky? Máš nápad alebo už pracuješ na prototype tvojho produktu alebo služby v KKP? 

Vidíš v ňom zmysel, hodnotu ale aj prínos ? Príď na ňom pracovať a dokončiť ho spolu s odborníkmi KCN.

 

V tomto Akcelerátore ti ponúkame:

 • super lektorov, expertov a mentora
 • materiálno-technickú pomoc až do výšky 10 000 Eur pre tvoj prototyp 
 • 53 hodín lektoringu, 18 hodín individuálnych konzultácií a 30 hodín mentoringu

 

Pripravili sme pre teba témy, ktoré ti určite pomôžu: 

 • Riadenie seba a tímu
 • Pokročilé finančné a rozpočtové riadenie
 • Obchod – Sales a obchodné stratégie
 • Špecifiká práv duševného vlastníctva pre KKP sektor
 • Právna a daňová problematika
 • Expanzia na nové trhy
 • Marketing
 • Príprava a prezentácia prototypu produktu / služby

 

Termín
01/05/2023 - 30/06/2023
Celkové trvanie
24 týždňov (53 hodín lektoringu, 18 hodín individuálnych konzultácií a 30 hodín mentoringu + možnosť čerpať individuálne konzultácie)
Individuálne konzultácie
Podľa dohody, max. do 31.10.2023
Frekvencia
2-3 x za týždeň vo večerných hodinách
Počet účastníkov
5
Pre koho je aktivita určená
fyzické osoby, podnikatelia do 3 rokov, 18+
Dátum zverejnenia výzvy
07/03/2023
Deadline prihlásenia
31/03/2023
Finančná spoluúčasť
 1. úhrada fixného poplatku (130 € po podpise zmluvy)
 2. úhrada variabilného poplatku (po odovzdaní formulára s detailnou špecifikáciou položiek a požiadaviek na materiálno-technickú pomoc), ktorý bude predstavovať 6 % z hodnoty formulára, resp. poskytnutej materiálno-technickej podpory
Cena od
130 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

LEKTORI

Mená lektorov zverejníme už čoskoro.

Podmienky účasti

Podnikateľ do 3 rokov v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

 

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Akcelerátora „WARP SPEED” môžu byť podnikatelia, SZČO, slobodné povolania a právnické osoby ktoré sú mladšie ako 3 roky od vzniku právnej formy podnikania. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa. Spracujeme dáta pre odbornú radu, ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií: 

 • Riešenie, originalita a inovatívnosť prototypu,
 • Potenciál a rozpracovanosť návrhu prototypu,
 • Model podnikania, kvalita podnikania a pôsobenie firmy na trhu
 • Kvalita a schopnosti prihláseného Žiadateľa – hospodárskeho subjektu.

Informujeme žiadateľov o výsledku odbornej rady a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Michaele

sukovska@msunitra.sk

Všeobecné informácie

Občerstvenie ani obed nie sú súčasťou stretnutí. Každý deň bude aj obedová prestávka. Môžeš si so skupinou niekde vybehnúť v rámci obednej pauzy.

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Akcelerátory, Kreatívneho centra Nitra.