Spolupracovali s nami

KCN-loga
Lýdia Gabčová
Koordinátorka programov
Lýdia bola veľkou podporou pri administratívnom spracovaní všetkých našich programov.
KCN-loga
Eva Šuster
Asistentka projektového manažéra
Eva je pravá ruka nášho Roba. Rieši agendu okolo rekonštrukcie bývalého Kina Palace, budov na Martinskom vrchu, je spojka medzi všetkými zúčastnenými na stavbe.
KCN-loga
Daniel Pindeš
Špecialista pre verejné obstarávanie
Daniel je zodpovedný za procesy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy a metodiky tak, aby verejné zdroje boli využité čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie.
Koordinátorka KCN
Martina Grmanová
Koordinátorka papierov
Maťke neunikla žiadna chybička. Aktivity môžu bežať len vtedy, keď je všetko dokonale pripravené a bez kontroly to jednoducho nejde.
KCN-loga
Janka Pintová
Špecialistka verejného obstarávania
Janka bola náš profík na procesy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy a metodiky tak, aby verejné zdroje boli využité čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie. Už u nás nepracuje, ale profík je stále.