Spolupracovali s nami

Asistentka riaditeľky KCN
Anežka Kopečná
Asistentka tímu KCN
Anežka je našou celotímovou podporou. Rieši prvotnú mailovú aj telefonickú komunikáciu a zabezpečuje bezproblémové fungovanie našej kancelárie.
KCN-loga
Lýdia Gabčová
Koordinátorka programov
Lýdia bola veľkou podporou pri administratívnom spracovaní všetkých našich programov.
KCN-loga
Simona Laurová
Koordinátorka programov
Sima ti pomôže so všetkým, čo ťa zaujíma o stážach. Vďaka nej môžeš s KCN cestovať po Slovensku aj zahraničí, dostaneš k super stážam či výstavám.
KCN-loga
Barbora Rajtárová
Manažérka pre expertné a konzultačné služby
Barborka je expertka na expertov. Vyhľadáva lektorov pre našu Akadémiu KKP a verejné programy KCN. Pripravuje pre nich zmluvy a nastavuje procesy. Ak chceš byť našim expertom ozvi sa jej.
KCN-loga
Eva Šuster
Asistentka projektového manažéra
Eva je pravá ruka nášho Roba. Rieši agendu okolo rekonštrukcie bývalého Kina Palace, budov na Martinskom vrchu, je spojka medzi všetkými zúčastnenými na stavbe.
KCN-loga
Michaela Töröková
Asistentka projektového manažéra
Miška zodpovedá za procesnú a projektovú správnosť implementácie projektu. Presnejšie za Akadémiu KKP a Programy KCN pre širokú verejnosť.
Financmajsterka KCN
Petra Petergáčová
Financmajsterka projektu
Peťa kontroluje, spracováva a pripravuje dokumenty pre ministerstvo. Presne vie, čo sa skrýva pod skratkou ŽoP.
KCN-loga
Daniel Pindeš
Špecialista pre verejné obstarávanie
Daniel je zodpovedný za procesy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy a metodiky tak, aby verejné zdroje boli využité čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie.
Koordinátorka KCN
Martina Grmanová
Koordinátorka papierov
Maťke neunikla žiadna chybička. Aktivity môžu bežať len vtedy, keď je všetko dokonale pripravené a bez kontroly to jednoducho nejde.
KCN-loga
Janka Pintová
Špecialistka verejného obstarávania
Janka bola náš profík na procesy verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy a metodiky tak, aby verejné zdroje boli využité čo najhospodárnejšie a najefektívnejšie. Už u nás nepracuje, ale profík je stále.
KCN-loga
Peter Dlhý
Marketing
Peťo má na starosti promo Kreatívneho centra. Jeho úlohou je aby "nás bolo počuť a vidieť". Pomáha aj našej Maťke s náborom účastníkom na programy KCN.