Získaj nové kontakty v zahraničí a inšpiráciu pre rozvoj tvojho podnikania

#medzinarodnytrh
#zahranicie
Market_access

Podnikáš v KKP a chceš nabrať inšpiráciu a informácie, ako sa to robí v zahraničí? Máš nápady na inovácie a rast tvojho podnikania, ale chýba ti spätná väzba a network zahraničných partnerov?

Vycestuj s nami do zahraničia a odprezentuj sa.

Zabezpeč si s nami miesto na medzinárodnom podujatí (veľtrh, konferencia, výstava,…), ktoré sa koná v mesiaci september/október a doplň si vedomosti a zručností, ktoré sú dostupné a populárne v iných krajinách Európskej únie.

Získaj nové kontakty, prehľad na medzinárodných trhoch a inšpiráciu pre rozvoj tvojho podnikania.

 

Čo ti zabezpečíme?

– letenky / lístky na vlak / autobus (v rámci krajín EÚ)

– ubytovanie v mieste vybratého podujatia

– vstup na vybraté podujatie

– 5 hodín konzultácií s expertom na biznis etiketu, networking, branding a expanziu, pred vycestovaním na zahraničné podujatie

 

Prioritné oblasti podpory sú remeslá, scénické umenie, vizuálne umenie, hudba, audiovízia, multimédiá.

 

Praktické informácie:

  • podmienkou prihlásenia je vopred vybraté podujatie v rámci Európskej únie
  • zabezpečíme ti letenky/lístky na vlak/autobus do miesta konania podujatia/konferencie
  • zabezpečíme ti ubytovanie v mieste konania podujatia
  • dostaneš vstup na zahraničné podujatie
  • účasť na medzinárodnom podujatí a pobyt v zahraničí v rozhraní 1-5 dní (4 noci).

 

. . .

 

“Market access”

Tento program poskytuje možnosť vycestovať na zahraničné podujatie, ktoré Užívateľovi zabezpečí rozvoj a rast podnikania, vrátane expanzie na nové trhy. Užívateľ bude mať možnosť zúčastniť sa na medzinárodných odborných podujatiach (t.j. na odborných konferenciách, veľtrhoch či na návštevách partnerského zahraničného centra a pod.) organizovaných v niektorej z členských krajín Európskej únie okrem Slovenskej republiky. Cieľom je rovnako tak získať nové kontakty, porovnať svoje podnikanie s konkurenciou a podporiť tak rozvoj svojho podnikania v podmienkach Slovenskej republiky.

Termín
01/09/2023 - 31/10/2023
Celkové trvanie
2 mesiace (v rámci toho pobyt v trvaní od 1-5 kalendárnych dní(max 4 noci) v zahraničí v rámci Európskej únie + 5 hodín konzultácií s expertom pred vycestovaním)
Počet účastníkov
12
Pre koho je aktivita určená
podnikatelia, Nitra a Nitriansky región (nie je podmienkou), 18+
Dátum zverejnenia výzvy
08/06/2023
Deadline prihlásenia
12/07/2023
Úroveň
začínajúci + etablovaní podnikatelia
Miesto
podľa miesta konania podujatia
Cena od
130 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Podmienky účasti

Podnikateľ v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

Administratívne procesy v skratke

Účastníkmi môžu byť mikro, malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle (obchodné spoločnosti /živnostníci / slobodné povolania / neziskové organizácie / občianske združenia), sídliace na území Slovenskej republiky.

Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN a spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie max 12 uchádzačov podľa týchto kritérií:

  • relevantnosť vybraného medzinárodného odborného podujatia vo vzťahu k hospodárskej činnosti Uchádzača,
  • prínos absolvovania medzinárodného odborného podujatia Uchádzačovi
  • kvalita a schopnosti prihláseného Uchádzača – hospodárskeho subjektu (model podnikania, kvalita predmetu podnikania a jeho realizovateľnosť na trhu).

Viac info o výzve

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Michaele

sukovska@msunitra.sk

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2,podpora prezentácie a predaja, Kreatívneho centra Nitra.

Výsledky Výzvy na Market Access zverejnenej dňa 08.06.2023