Posuň svoje podnikanie na vyššiu úroveň

#kreatívnepodnikanie
#startAK
akcelerator-podnikatelskeho-planu-quick-start

PREDLŽUJEME TRVANIE VÝZVY.

Prihlásiť sa môžeš do 14. 11. 2022 do polnoci.

 

Začíname prvý Akcelerátor Akadémie KKP

Máš podnikateľského ducha, rozbehol si svoje KKP podnikanie a chceš ho posunúť ďalej? Potom si na správnom mieste. Akcelerátor podnikateľského plánu QUICK START ti pomôže zlepšiť tvoje podnikateľské plány. Pod vedením expertov z praxe sa dozvieš, ako vyladiť a zdokonaliť zručnosti, ktoré ti na tejto ceste pomôžu.

Pripravené sú pre teba zaujímavé témy z viacerých oblastí:

 

 • Úvod do podnikateľského prostredia a biznisu 
 • Riadenie seba a tímu
 • Obchodná stratégia a financie
 • Marketing
 • Fundraising
 • Právo a dane, duševné vlastníctvo
 • Prístupy na trh
 • Prezentácia seba a svojho podnikania

 

Programom ťa prevedú lektori so skúsenosťami z podnikateľskej praxe v KKP (kultúrno-kreatívnom priemysle). Čaká ťa 58 hodín prednášok a praktických workshopov. Svoj nápad budeš môcť individuálne konzultovať až v rozsahu 23 hodín. 

Termín
05/12/2022 - 26/01/2023
Celkové trvanie
12 týždňov (8 týždňov vzdelávania + 4 týždne možnosť čerpať individuálne konzultácie)
Frekvencia
2 až 3 x počas pracovného týždňa po 16:00  
Individuálne konzultácie
Podľa dohody, max. po ukončenie doby celkového trvania
06/12/2022 od 16:00 do 21:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia I.  
07/12/2022 od 16:00 do 19:00
Úvod do biznisu a podnikateľského prostredia, ukážka podnikateľského plánu a diskusia II.
Lektor
Pavol Duchoň
15/12/2022 od 16:00 do 21:00
Ako riadiť seba
16/12/2022 od 16:00 do 22:00
Ako riadiť svoj tím / tímová spolupráca
Lektorka
Zuzana Ivašková
19/12/2022 od 16:00 do 21:00
Ako na obchodnú stratégiu a financie I.
21/12/2022 od 16:00 do 21:00
Ako na obchodnú stratégiu a financie II.
Lektor
Jaroslav Pullman
26/12/2022 - 06/01/2023
VIANOČNÁ PAUZA
09/01/2023 od 16:00 do 20:00
Ako na marketing I.
10/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako na marketing II.
Lektor
Tomáš Kovalinka
11/01/2023 od 18:00 do 22:00
Ako na fundraising - financovanie tvojho nápadu
Lektor
Róbert Špoták
16/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako na právo a dane
17/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako na duševné vlastníctvo
Lektorka
Andrea Bakošová
18/01/2023 od 16:00 do 21:00
Ako sa dostať na domáci trh I.
20/01/2023 od 16:00 do 19:00
Ako sa dostať na domáci trh II.
Lektor
Juraj Kučera
24/01/2023 od 16:00 do 18:00
Ako prezentovať seba a svoj nápad / podnikanie I.
26/01/2023 od 16:00 do 20:00
Ako prezentovať seba a svoj nápad / podnikanie II.
Lektor
Adam Brocka
Počet účastníkov
10
Pre koho je aktivita určená
fyzické osoby, podnikatelia, 18+
Úroveň
začiatočníci
Dátum zverejnenia výzvy
21/10/2022
Deadline prihlásenia
14/11/2022
Miesto
online

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

LEKTORI

pavol_duchon_podnikanie
Pavol Duchoň // Úvod do podnikania
Konzultant v oblasti startupov a začínajúcich biznisov, so skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia. Vedenie tímov a projektové riadenie potvrdené úspešnými celoeurópskymi spoluprácami. Podporovateľ úspešného celosvetového startupu a jeho uvedenia na trh.
Zuzana-Ivaskova-kulturna-manazerka
Zuzana Ivašková // Riadenie seba + tímu
Kultúrna manažérka, analytička a konzultantka kultúrnych politík, koordinátorka filantropických programov, manažérka grantových systémov samosprávy, miestnych neziskových organizácií, a európskych projektov. Špecializácia: kultúrna politika, strategické plánovanie a grantové mechanizmy. Zuzana Ivašková vedie oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
kcn-loga
Jaroslav Pullman // Obchod a financie
Úspešný marketingový stratég, biznis mentor, univerzitný partner a manažér rozšírenia globálneho vzdelávania s dôrazom na obchodnú expanziu a budovanie obchodnej štruktúry. Jeho strategické a analytické myslenie, komunikačné a vyjednávacie schopnosti spolu s jeho víziou a schopnosťou plánovať budúcnosť pomohli mnohým podnikom v priebehu rokov výrazne rásť.
tomas-kovalinka-marketing
Tomáš Kovalinka // Marketing
Úspešný marketingový stratég a majiteľ digitálnej agentúry. Vedie vlastný tím kreatívcov, vytvárajúc marketingové stratégie pre mnohé spoločnosti, menšie lokálne, ale aj nadnárodné. Jeho čerešnička medzi klientmi sú malé začínajúce startupy aj “nestartupy”, v ktorých odhalí potenciál a pomôže vytvoriť značku.
Robert-Spotak-fundraising
Róbert Špoták // Fundraising
Robo má dlhoročné skúsenosti s komunikáciou a fundraisingom od verejnosti, tímu až po konečných klientov v rôznych organizáciách, nevynechávajúc jeho aktuálnu pozíciu a prácu s umelcami vo Fonde na podporu umenia. Poskytne informácie o možnostiach získania prostriedkov v prostredí KKP z rôznych verejných a súkromných zdrojov a popíše ich výhody aj nástrahy. Lektor tiež podelí o jeho osobné skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v oblasti kultúry.
Andrea-Bakosova
Andrea Bakošová // Duševné vlastníctvo, Právo a dane
Dlhoročná odborníčka na ekonomické analýzy, prípravu plánov a rozpočtov aj vedenie účtovníctva. V súčasnosti sa venuje podnikateľskému poradenstvu, strategickému a ekonomickému plánovaniu a rozvoju v oblasti obchodu, financií, účtovníctva či práva.
Juraj-Kucera
Juraj Kučera // Prístup na domáci trh
Venuje sa inovovaniu služieb, podpore predaja, digitalizácii podnikania a zvyšovaniu konkurencieschopnosti firiem. Pracoval na mnohých národných, medzinárodných a výskumných projektoch. Je spoluautorom niekoľkých publikácií, majiteľ vinárstva a zakladateľ Inovačnej a kreatívnej agentúry.
adam-brocka-KCN-lektor
Adam Brocka // Prezentácia seba a svojho nápadu
Adam je service designer a nadšenec kvalitných služieb. Organizáciám pomáha pri zlepšovaní služieb, rozvíjaní kultúry orientovanej na zákazníka a tréningoch inovačných zručností. Spoluzaložil komunitu Service Design CZ SK a štúdio Kiuub. Má za sebou spolupráce s firmami ako KROS, VSE, Tatra banka, ale aj samosprávami ako Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj alebo Mesto Bratislava.

Podmienky účasti

Podnikateľ v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva.

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Účastníkmi Akcelerátora “QUICK START – Akcelerátor podnikateľského plánu” môžu byť podnikatelia, SZČO, slobodné povolania a právnické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN. Skontrolujeme formálne náležitosti a oprávnenosť žiadateľa. Spravujeme dáta pre Odbornú radu KCN, ktorá vyberie uchádzačov podľa týchto kritérií: 

 • Riešenie, originalita a inovatívnosť podnikateľskej myšlienky/zámeru
 • Potenciál podnikateľského zámeru a podnikateľskej stratégie
 • Model podnikania, kvalita predmetu podnikania a jeho realizovateľnosť na trhu
 • Kvalita a schopnosti prihláseného Žiadateľa

Informujeme žiadateľov o výsledku Odbornej rady a ďalšom postupe.

Viac info o výzve

Aktualizácia výzvy k 14. 11. 2022

Aktualizácia výzvy k 10. 11. 2022

Aktualizácia výzvy k 03. 11. 2022

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa nášmu koordinátorovi Tomášovi

blazek@msunitra.sk

Inkubátory a Akcelerátory

Sú programy „šité na mieru“ účastníkov (spoločne kurzy, individuálne konzultácie, výskumné/študijné cesty, podpora pilotných projektov). Ponúkajú komplexné kurzy pre rozvoj podnikania. Prednášky, workshopy, stretnutia s inšpiratívnymi kolegami a individuálne konzultácie s poprednými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami môžu pomôcť zhmotniť podnikateľskú víziu alebo zlepšiť fungovanie vášho podniku. 

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

 

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Akcelerátory, Kreatívneho centra Nitra.

VÝSLEDKY VÝZVY AKCELERÁTOR PODNIKATEĽKÉHO PLÁNU QUICK START ZVEREJNENEJ 21.10.2022