Vernisáž – Srdce Nitry

#vernisaz
#vizualneumenie

Vernisáž umeleckej inštalácie “Srdce Nitry”

Projekt „Srdce Nitry“ iniciovalo Kreatívne centrum Nitra v spolupráci Turistickým informačným centrom Nitra, aby podporoval kreativitu občanov a zdôraznil vlastnosti mestského prostredia, ktoré nás vzájomné prepája. Chceli sme sa medzi sebou inšpirovať, podporovať, budovať Nitru ako mesto so živými verejnými priestormi, ktoré nás spájajú ako komunitu rôznorodých ľudí. Ide o dialóg občanov medzi sebou a ich dialóg s mestom.

 

Site-specific inštalácia pozostáva z háčkovaných farebných štvorcov, ktoré boli vytvorené účastníkmi série workshopov Kreatívneho centra Nitra z recyklovaného textilu a výtvarne spracované oslovenými umelcami. Následne sa na workshopoch pospájali do tejto inštalácie.

 

Spojil nielen miestnu, ale aj regionálnu komunitu, a ukázal silu participatívneho umenia vo verejnom priestore. A to aj vďaka energii účastníkov všetkých vekových kategórií háčkovacích workshopov pod vedením Lenky Olejárovej.

 

Vďaka patrí aj: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Zariadenie sociálnych služieb NITRAVA, Botanická záhrada SPU Nitra, Hidepark Nitra, Rosetta, OC Mlyny, Antikvariát Zrkadlo, Gio v Nitre, Pod Vŕškom, Uránia, Sekáč, Podaj mi ruku – Nitra.

 

Lektorka háčkovacích workshopov: Lenka Olejárová

Autori návrhu: Marek Kianička, Peter Decheť

Architektka inštalácie: Martina Pulmanová

Kurátorka: Zuzana Novotová Godálová

 

Dátum
03/02/2023
Vstup voľný
Osláv s nami spoločné umelecké dielo "Srdce Nitry"
Miesto
Mestská Tržnica, Nitra (pri Skleníku)
Čas
18:00
Zuzana Godálová
Kurátorka súčasného vizuálneho umenia

Kurátorka Zuzana Godálová sa predovšetkým zameriava na koncepciu výstav súčasného umenia a presahu umenia do verejného priestoru. Vedie komentované prehliadky k realizovaným dielam a ich sprievodné podujatia. Je zakladateľkou OZ Nástupište 1-12 (od roku 2011), kde vedie samotný priestor a tvorím jeho umeleckú koncepciu. Pôsobí aj ako aktívna členka umeleckého kolektívu Suvenír (od roku 2016), ktorý sa odprezentoval interdiscipilárnymi dielami a inštaláciami vo viacerým mestách na Slovensku aj v zahraničí. Okrem toho má niekoľkoročnú prax ako pedagogička na Umeleckej škole dizajnu Bratislava a v externých projektoch. 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Výstavno – prezentačná činnosť, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Majiteľom autorských práv publikovaných fotografií je Zuzana Godálová.