Vernisáž – Srdce Nitry

#vernisaz
#vizualneumenie

Vernisáž umeleckej inštalácie “Srdce Nitry”

Projekt „Srdce Nitry“ iniciovalo Kreatívne centrum Nitra v spolupráci Turistickým informačným centrom Nitra, aby podporoval kreativitu občanov a zdôraznil vlastnosti mestského prostredia, ktoré nás vzájomné prepája. Chceli sme sa medzi sebou inšpirovať, podporovať, budovať Nitru ako mesto so živými verejnými priestormi, ktoré nás spájajú ako komunitu rôznorodých ľudí. Ide o dialóg občanov medzi sebou a ich dialóg s mestom.

 

Site-specific inštalácia pozostáva z háčkovaných farebných štvorcov, ktoré boli vytvorené účastníkmi série workshopov Kreatívneho centra Nitra z recyklovaného textilu a výtvarne spracované oslovenými umelcami. Následne sa na workshopoch pospájali do tejto inštalácie.

 

Spojil nielen miestnu, ale aj regionálnu komunitu, a ukázal silu participatívneho umenia vo verejnom priestore. A to aj vďaka energii účastníkov všetkých vekových kategórií háčkovacích workshopov pod vedením Lenky Olejárovej.

 

Vďaka patrí aj: Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Zariadenie sociálnych služieb NITRAVA, Botanická záhrada SPU Nitra, Hidepark Nitra, Rosetta, OC Mlyny, Antikvariát Zrkadlo, Gio v Nitre, Pod Vŕškom, Uránia, Sekáč, Podaj mi ruku – Nitra.

 

Lektorka háčkovacích workshopov: Lenka Olejárová

Autori návrhu: Marek Kianička, Peter Decheť

Architektka inštalácie: Martina Pulmanová

Kurátorka: Zuzana Novotová Godálová

 

Dátum
03/02/2023
Vstup voľný
Osláv s nami spoločné umelecké dielo "Srdce Nitry"
Miesto
Mestská Tržnica, Nitra (pri Skleníku)
Čas
18:00
Zuzana Godálová
Kurátorka súčasného vizuálneho umenia

Kurátorka Zuzana Godálová sa predovšetkým zameriava na koncepciu výstav súčasného umenia a presahu umenia do verejného priestoru. Vedie komentované prehliadky k realizovaným dielam a ich sprievodné podujatia. Je zakladateľkou OZ Nástupište 1-12 (od roku 2011), kde vedie samotný priestor a tvorím jeho umeleckú koncepciu. Pôsobí aj ako aktívna členka umeleckého kolektívu Suvenír (od roku 2016), ktorý sa odprezentoval interdiscipilárnymi dielami a inštaláciami vo viacerým mestách na Slovensku aj v zahraničí. Okrem toho má niekoľkoročnú prax ako pedagogička na Umeleckej škole dizajnu Bratislava a v externých projektoch. 

Marek Kianička
Marek Kianička
Grafický dizajnér, autor návrhu

Marek Kianička absolvoval magisterské štúdium v odbore grafika ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1995 – 2001), kde ďalej pokračoval v doktorandskom štúdiu (2002 – 2006). Je taktiež absolventom magisterského štúdia v odbore grafický dizajn na Edinburgh College of Art, University of Edinburgh, Veľká Británia (2007 – 2008). Marek sa dlhodobo venuje grafickému dizajnu. Vytvoril vizuály pre projekty a edície Slovenského filmového ústavu v Bratislave. Spolupracuje s festivalmi Anasoft litera, Next, Protéza, Febiofest, Projekt 100 a venuje sa aj knižnej grafike. Typograficky upravil knižné tituly viacerých vydavateľstiev (Petrus, Artforum), ale aj galérií a múzeí. Venuje sa i plagátovej tvorbe, tvorbe logotypov a vizuálnych identít. Žije a tvorí v Nitre.

Peter Decheť
Vizuálny umelec, autor návrhu

Vizuálny umelec Peter Decheť je absolvent Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, na ktorej získal v roku 2018 Cenu dekana za najlepšiu bakalársku prácu. Tvorbu Petra Decheťa možno rozdeliť do sérií, v ktorých autor reflektuje fenomén moci, kolektívnu pamäť, obete, prázdnotu a deformácie a recyklácie. Žije v Topoľčanoch a tvorí v kaštieli Továrniky.

Martina Pulmanová
Martina Pulmanová
Architektka, technické riešenie

Architektka Martina Pulmanová je absolventkou Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojich projektoch vychádza z rácia minulých generácií, ktoré zároveň dopĺňa o súčasný pohľad. Od marca 2020 pôsobí na Metropolitnom inštitúte v Bratislave a taktiež je spoluzakladateľkou a architektkou architektonického štúdia NOØ architekti.

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 3, Výstavno – prezentačná činnosť, Kreatívneho centra Nitra.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Majiteľom autorských práv publikovaných fotografií je Martina Pulmanová, Peter Decheť, Marek Kianička, Zuzana Godálová.