Spoznaj svoju cieľovú skupinu

#peoplecentricdesign
#SUlab

Pracuješ v kultúrno-kreatívnom priemysle a chcel by si lepšie spoznať svoju cieľovú skupinu?

Prihlás sa na náš LAB People-Centric Design.

Počas programu spoznáš svoju cieľovú skupinu a identifikuješ všetky zainteresované strany a podnety, ktoré vstupujú do kontaktu s tvojou službou či projektom.

Počas série aktivít rozdelených do viacerých dní spoločne prejdeme 5 fázami design thinking prístupu, ktorý spočíva vo fázach mappingu, empatizácie, až po ideáciu, vytvorenie prototypov do vašej praxe a testing.

Vďaka tomu spoznáte potreby a správanie vašich cieľových skupín a získate výstupy na mieru.

Blok 1
07/09/2023 - 08/09/2023
Štvrtok & Piatok
09:00 - 16:00 &  09:00 - 16:00
Blok 2
19/09/2023 - 20/09/2023
Utorok & Streda
09:00 - 16:00 &  09:00 - 16:00
Ďalšie dni
Po dohode s účastníkmi LABu budú zvolené ešte dva dni, v ktorých bude lektoring prebiehať v čase 9:00 - 12:00
Počet účastníkov je limitovaný (podnikatelia aj nepodnikatelia spolu)
10
Pre koho je aktivita určená
nepodnikatelia (18+)
Úroveň
Začiatočníci a mierne pokročilí
Miesto
online
Deadline prihlásenia
22/08/2023
Čo si priniesť?
písacie potreby a zápisník
Cena od
60 €

Na zobrazenie registračného formuláru sa musíte prihlásiť.

Lektori

Matus_Draganovsky
Matúš Draganovský

Matúš pôsobí ako Learning Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Už viac ako 11 rokov sprevádza organizácie s tvorbou procesov čí výstupov pomocou co-creation, angažovanosti účastníkov do procesu . Čerpá z medzinárodných aj lokálnych spoluprác.

Autor fotografie: súkromný archív Matúš Draganovský.

Podmienky účasti

nepodnikateľ – fyzická osoba v zmysle Výzvy; trvalý pobyt na území Slovenska; vek 18+; vyplnenie formuláru s povinnými prílohami, ktoré stanovuje Výzva

 

ADMINISTRATÍVNE PROCESY V SKRATKE

Uchádzači Labu pre scénické umenie: „People centric design“ môžu byť podnikatelia (SZČO, slobodné povolanie, právnické osoby) a nepodnikatelia – fyzické osoby. Vyplnenú prihlášku prijmeme v KCN a spracujeme dáta pre Odbornú radu KCN (zložená z odborníkov z praxe), ktorá vyberie 10 uchádzačov podľa týchto kritérií: motivácia pre účasť na LABe, prínos pre ďalšiu podnikateľskú činnosť.

Viac info o výzve

Povinné prílohy na stiahnutie

Ak ti nie je niečo jasné, ozvi sa našej koordinátorke Lenke.

olejarova@msunitra.sk

Akadémia KKP

Akadémia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) Kreatívneho centra Nitra (KCN) ponúkne širokú škálu prednášok, workshopov aj individuálnych konzultácií. Naštartovať  alebo zlepšiť svoje podnikanie môžete prostredníctvom inkubátorov a akcelerátorov, rozvoj kreatívneho talentu a odborných zručností ponúknu laby, štart a zviditeľnenie na trhu podporia podporné a predajné programy. Viac nájdete v sekcii Akadémia KKP.

Laby KCN

Laby Kreatívneho centra Nitra rozvíjajú talent a zručnosti kreatívcov na rôznorodé témy v oblasti remesiel, hudby, multimédií, audiovízie, vizuálne a scénického umenia. Podporujú rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti profesionálne venovať niektorej z oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu, alebo ktorí už v nej pracovne pôsobia.

 

Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.

Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.

Podujatie sa koná v rámci aktivity 2, Laby, Kreatívneho centra Nitra.

Výsledky Odbornej rady